Фейлетоните на Алеко Константинов - художествени характеристики


Категория на документа: ЛитератураЗа героите на “Разни хора, разни идеали” Пенчо Славейков пише, че талантът на писателя ги е превърнал в “редки екземпляри от екзотични животни, които потомствата с удивление ще съзерцават”. Тези думи ярко подчертават нравствено-възпитателната стойност на Алековите произведения. Но не само цикълът “Разни хора, разни идеали” преодолява ограниченията на фейлетонната злободневност. Редица други фейлетони на Щастливеца, част от които коментирани в настоящето съчинение, също са сред неподвластните на времето постижения на българската литература. Тяхната значимост се дължи не само на това, че разкриват същността на актуални и за нашата съвременност обществени явления. Фейлетоните на Алеко Константинов имат непреходно значение, защото са плод на изключително художествено майсторство. Иронията, хуморът и сатирата на Щастливеца извайват неподражаеми образи на човешките пороци и на социалната действителност.Дори когато фейлетонната трактовка на личности и събития не е коректна, повечето от творбите на Алеко запазват естетическата си пълноценност, защото откъснати от историческия си контекст могат да функционират като символи на социални недъзи изобщо. Казано е: “Перото на гения е по-голямо от самия него.”. Алеко Константинов не е гений, но е голям български писател. Затова неговите фейлетони са ценни повече с художествените си стойности, отколкото с публицистичните си интенции.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Фейлетоните на Алеко Константинов - художествени характеристики 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.