Еротичните мотиви в стихотворението "Жени и вино! Вино и жени" на Кирил Христов


Категория на документа: ЛитератураКУРСОВА РАБОТА

Еротичните мотиви в стихотворението "Жени и вино! Вино и жени" на Кирил Христов

1) Христов, К. Съчинения (в пет тома). Лирика, I том. Редакционна колегия: С. Гюрова, К. Куюмджиев. София: Български писател, 1966
2) Христов, К. Избрани творби, С., 1975
3) Христов, К. Българска реч, Хр.Г.Данов - Пловдив, 1974
4) Кирил Христов, Димитър Бояджиев, Теодор Траянов в спомените на съвременниците си, С., 1969
5) Куюмджиев, Кр. Певец на своя живот. С., 1980
6) Кирил Христов в сто петдест и пет писма. Подбор и предговор: Невена Христова. В. Търново: ПАН-ВТ, 2001
7) Арнаудов, М. Кирил Христов. Живот и творчество. С. БАН, 1967
8) Куюмджиев, Кр. Кирил Христов. Литературно - критически очерк. С. 1967
9) Бенбасат, Ал. Еротиката у Кирил Христов. С., УИ "Св. Климент Охридски", 1995

Кирил Христов е автор "оставил необятно по обем творчество във всички възможни литературни видове и жанрове..."1. Като в различни етапи е писал по различни теми, които са вълнували личността му. Той е пътувал и живял извън България и творчеството му е повлияно от чуждестранни автори и събития. Така например при престоя си в Триест се запознава с творчеството на Данте Алигиери, Габриеле Д'анунцио и други италиянски поети, а по - късно войната го вдъхновява да пише патриотични творби.
Лириката заема голяма част от творчеството му и като "роден лирик" тя му носи голяма популярност. Христов твори по времето на К. Величков, П.П. Славейков, П. Яворов и други класици на българската литература, но се отличава ярко от тях, защото еротиката играе голяма роля в стиховете му. Заради силно изразените мотиви в творбите си, той често е цензуриран и дори някои от тях виждат "бял свят" много след написването им, защото се е налагало да бъда коригирани. Автора "упорито е афиширал собствената си изявена сексуалност и я е обвързвал с творчеството си, за което е твърдял, че е плод на личен опит"2. Девизът му е "Жени и вино! Вино и жени" и във връзка с едноименната му творба Багряна казва: "...че дори само с "Жени и вино! Вино и жени" да си беше останал, без да напише нищо повече, Кирил Христов пак щеше да е голям поет..."3. В творбите му личи, че той иска да изживее живота си вкусил от всичко и по собствен модел, както четем:
"...да поживея, както аз си знам:

в безумства и вов вихрени наслади!"

1

1 Бенбатист, Ал. Еротиката у Кирил Христов. София, 1995, с. 5
2 Пак там. с. 13
3 Първанова, Л. Кирил христов не подбирал музите, 2004,14.11.13/14:22
Друго доказателство за това, че творчеството му е неизменно свързано с житейските му преживявания и възгледи за живота е отговора на въпроса зададен му в приятелски разговор за любимия му цвят между него и Петър Нейков, той казва: "Цветът, който се явява по страните на младото момиче, засрамено от първите любовни думи."4.
Гребейки с пълни шепи от живота през младините си, той събирателно описва преживяванията си в "Жени и вино! Вино и жени", без нотка на съжаление и дори на моменти краен в намеренията си да изживее живота така като му харесва:

"Пиян съм аз от мойте младини!

тъй хубаво е всичко окол мене!"
или:

"О, нека отлети живот крилат -

ала със пълна чаша във ръката..."
Вдъхновение на Христов са били честите изневери и увлечения по различни жени, дори връзките, които е имал с обвързани дами без страх за живота си е описвал в стиховете си.

"Да ме убие! ...нека! ...остави ме!"

(Черните очи)
Заради начина си на живот, отдаден на забавления и забежки Христов е смятал, че всички му завиждат и при разказите за собствените си преживявания е стигал до цинизъм, което го отдалечава от колегите му и го лишава от подкрепата на други български автори. Но оставайки верен на своите възгледи той споделя пред малцината му останали другари: "Ти трябва да знаеш, че истиният лирик е почти винаги роден любовник."5
Все пак Кирил Христов е всепризнат лирик и до ден днешен творбите му представляват интерес за много анализатори, като често статии и публикации продължават да припомнят на читателите за едно малко закъсняло признание пред автора за приноса му за обогатяването на литературното ни наследство, като все още остава загадка дали лириката му е преразказ на собствените му преживявания или е плод на литературния му гении.

4 Кирил Христов, Димитър Бояджиев, Теодор Траянов в спомените на съвременниците си, (спомен на Петър Нейков) С., 1969, с. 14
5 Пак там. с. 19

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Еротичните мотиви в стихотворението "Жени и вино! Вино и жени" на Кирил Христов 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.