Елин-Пелиновите творби


Категория на документа: Литература


Елин Пелин

1.Жизнен път:
- Елин Пелин е псевдоним на Димитър Иванов Стоянов;
- роден е през 1877г. в с.Байлово, Софийско;
- получава първоначалното си образование в родния си край, учи още в Златица, София, Панагюрище, Сливен; учителства в с.Байлово;
- през 1899г. се установява в София, където работи в различни издателства;
- 1902-1903г. издава сп.”Селска разговорка”; участва и в редактирането на в.”Българан” и сп.”Слънчоглед”;
- през 1903г. проф.Ив.Шишманов го назначава служител в Университетската библиотека;
- 1906-1907г. е командирован да специализира във Франция, заедно с Яворов;
- от 1908г. работи в Народната библиотека;
- през войните е мобилизиран като военен писател и сътрудничи на сп.”Отечество” и в.”Военни известия”;
- 1921-1924г. заедно с Ал.Балабанов редактира в.”Развигор”;
- от 1926г. до 1944г. работи като уредник на музея на Ив.Вазов в София;
- умира през 1949г. в София.
2. Творчество:
- първата отпечатана творба е „Мило е отечеството” /1895г. в сп.”Войнишка сбирка”/;
- 1897г. за първи път употребява псевдонима Елин Пелин;
- първите зрели разкази са:”Ветрената мелница”, „Напаст божия”, „Изкушение”, „Гост” и др.;
- 1904г. излиза І-ви том „Разкази” /сборник/;
- 1911г. – ІІ-ри том „Разкази” – в него е публикувана повестта „Гераците”;
- 1922г. – повестта „Земя”;
- 1928г. сборникът „Черни рози” – стихотворения в проза;
- 1936г. сборникът „Под манастирската лоза”;
- автор е на интересно и богато творчество за деца и юноши /”Пижо и Пендо”, „Ян Бибиян”, приказки и др./.
3. Елин Пелин – певец на селото
а/ Специфичен творчески почерк:
- певец на селската неволя; поет-художник на селския живот;
- в неговите творби битието е пресъздадено емоционално;
б/ обекти на изображение
- разсъждава върху сблъсъка между държавата и изоставения в неволите си народ;
- описва копнежите, породени в човешката душа
- вижда противоречието в човека – от една страна е поривът към живота, стремежът към красивото, а от друга – безпределното страдание в живота.
4. Особености на Елин-Пелиновите разкази:
а/ разказът е кратък /4-5 страници/;
б/ построен е едносъбитийно – случката играе много важна роля;
в/ разказите са лаконични и стремителни / ситуацията е достигнала до момента на развръзката и ние проследяваме този момент;
г/ разказът започва със събитието;
д/ важна роля играят:
Пейзажът – следва хода на действието; рядко е обособен и завършен; в повечето случаи се създава постепенно.
Диалогът – с него авторът не само характеризира героите, но и строи и самия разказ- разгръща сюжета и дава развръзката.
е/ краят на разказа е от особено значение за Елин Пелин – там се разкрива смисълът / при Йовков краят рядко носи нещо ново/;
ж/ героят /погледнат отвън/ е важен с това , което каже и направи; подчинен е на сюжета, на развитието на действието;
з/ авторът в творбата е анонимен.

Ветрената мелница” – Елин Пелин

1. Създаване на творбата и оценките за нея
- авторът има кръг от разкази, в които опоетизира нравствените добродетели на българския селянин с неговото непомръкнало чувство за красота, жажда за любов и радост от живота;
- творбата е създадена 1902г.; различава се от другите творби / не започва със случката, а развива елементите на разказа постепенно/;
- оценките варират от „един от най-добрите разкази” до „един от шедьоврите” на писателя.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Елин-Пелиновите творби 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.