Електра - анализ


Категория на документа: Литература


Мълвят, че тоя славен мъж на майка ми
Пиян-залян бил скачал връз могилата,
замервал паметната плоча с камъни
и срещу нас така говорел дързостно:
"Къде е твоят син Орест? Той гроба ти
прекрасно пази!" Тъй сквернял изгнаника.

Вълнението на Стареца в началото на втори епизод се явява в контраст с предшестващите реплики, в които Електра припомня нещастията на баща си и брат си и на Стареца. Приношенията, за които говори Старецът, са направени от Орест на гроба на Агамемнон, за да получи от него подкрепа в отмъщението срещу убиеца му Егист, който е узурпирал трона.

Пред Електра той споделя откритието си:
На идване отбих се аз при гроба му /на Агамемнон/
И паднал ничком, плаках сред мъртвилото,
Развързах меха и възлях от виното,
Па наредих край гроба вейки миртови.
На кладата съзирам чернорунеста
Овца, току-що в жертвен дар принесена,
И кичури, орязани от рус човек. /т.е. Старецът намеква пред сестрата, че незнайният жертвоприносител е вероятно Орест/.

Особено трогателен е начинът, по който възпитателят на Агамемнон се представя пред дъщеря му и демонстрира обичта си към нея чрез изреждането на скъпите за него дарове, които й поднася:
Старецът: Где е, где е господарката ми, младата
Девойка, щерката на Агамемнона,
Когото сам съм гледал? Колко стръмен път
За слабите нозе на старец немощен!
Но трябва да домъкна до приятели
Превит гръбнак и колене несигурни.
Дете - сега те зърнах тук, пред къщата, -
Донесох ти от стадото си агънце
Сукалче, изпод майка му отмъкнато,
Венец от цвете, грудка прясно сирене
И старо Дионисово съкровище
С прекрасен дъх...

След като Старецът дава на Електра кичурите намерени при "злочестата могила бащина", за да ги съпостави с нейните къдри, сестрата на Орест му отговаря с раздразнение:
Не правят чест на мъдър мъж словата ти,
Като допускаш, че от страх пред властника
Тук скритом би дошъл Орест, юначният.
Косите си приличат? Но едната е
на знатен мъж, възпитан от палестрите,
а другата е женска, с гребен ресана.

В съзнанието на Електра брат й е останал като буйния, здрав и силен момък, възпитаван на палестрата, за който би било унизително да бъде съпоставян с гладко сресана девойка.

Впечатляващи са мъдрите добронамерени напътствия, които семейният възпитател на Атридите /Агамемнон и Менелай са синове на царя на Аргос и Микена Атрей, бел. Г.Г./ дава на Орест, който го разпитва как би трябвало да накаже "убиеца и майка си, участница в брачното безчестие". Синът, който е убеден, че трябва да отмъсти настойчиво пита:
С кого да тръгна? В нощен мрак ли, денем ли?
Кой път да хвана срещу враговете си?

Старецът мъдро отговаря:

Дете, не чакай в мъката приятели.
Голяма радост е да найдеш някого,
Та с него да делиш тегло и щастие.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електра - анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.