Електра - анализ


Категория на документа: ЛитератураАко гадаенето по вътрешностите не бъдело внезапно прекъснато, церемонията трябвало да завърши с угощение, на което се поднасяло месото на жертваното животно. В трагедията на Еврипид /ІІІ епизод/ жертвоприношението се изражда, тъй като жертвоприносителят бива в следващия миг жертвопринесен.
Ритуалът при раждане Древните елини обикновено окачвали на вратата маслинов венец, който напомня на момчето за гражданския живот, и вълнена лента, която напомня на момичето женските трудови дейности. Забранено е да се ражда в светилищата, тъй като кръвта отделяна с плода се счита за нечиста. Тя трябва да се пречисти след раждането. Практикуват се пръскането с осветена вода, изгарянето на тамян или сяра, принасянето в жертва на прасенце.

В някои области на Древна Елада на петия или седмия ден след появата на новороденото се провеждат тъй наречените Амфидромии /надбягвания в кръг/: бащата поема новороденото в ръцете си и го разхожда около централното огнище, а след това го оставя на земята. Това означава, че той го признава като свое чедо.

На десетия ден се урежда пиршество на членовете на семейството. Едва на четиринадесетия ден майката се приема за окончателно пречистена. Когато имитира раждане пред Клитемнестра, Електра намеква за това. Тя приканва майка си след като й обявява свойто "раждане":
Та вместо мене - че не зная обреда -
ти жертва принеси, на десет дена е
детето. Аз не зная, първескиня съм.

На тази заръка от дъщеря й Клитемнестра отвръща както повелява ритуала:
Добре ще ида. За дете на десет дни
ще жертвам на боговете.
Заупокойните ритуали: В Древна Елада те били добронамерени и отмъстителни. Когато били добронамерени и омиротворяващи, жертвата се принасяла от старец. Принасяното животно било украсявано с клонки от мирта и било обливано с вино, към което можело да се добавя вода, мляко и мед.

Когато били с отмъстителни намерения, жертвоприносителят бивал обикновено млад и силен мъж. Според обичая тогава се жертвала овца с черно руно. Вярването е, че нейната кръв би могла да помогне на мъртвите да оживеят отново /черното се поднасяло от древните елини на всички хтонични божества/.
Още във втори епизод синът на Агамемнон моли "властната" Земя да подкрепи в отмъщението него и сестра му като дойде при тях заедно "със мъртвите съратници" на прославения му баща воювали срещу Троя.

Библиография:
1.Богданов, Б. От Омир до Еврипид, НП. С. 1971
2.Богданов, Б. История на старогръцката култура, НИ. С. 1989
3.Богданов, Б. Старогръцката литература /Исторически особености и жанрово многообразие/, П. 1992
4.Лески, А. Към проблематиката на психологичното у Еврипид, ст. В сб.Традиция.Литература.Действителност /Проблеми на старогръцката литература в световното литературознание/, НИ. С. 1984
5.Ярхо, В. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой трагедии, Худ. Литература, М. 1978

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Електра - анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.