Дядо Йоцо гледа - Анализ


Категория на документа: Литература


Великден чества събуждането на природата, преминаването от „зимен сън” към живота.
В Древността празникът се свързвал с фригийския бог Атис. Пролетното равноденствие в Елада пък се свързвало с бога Адонис. В двата случая се говори за възкръсване на божествата след зимен сън, в който се смята, че те са мъртви.

Употребата на точно този славянски празник не е при никакви обстоятелства случайна.

На първо място това е вторият по значимост и сакралност християнски празник.

От друга страна авторът загатва за едно бъдеще събуждане на „зрящите слепци”. Това е и целта на творбата – възраждане на загинали вече ценности.
• Сабя

В разказа сабята е символ на българското. Символ на армията.
• Балкански пустини
Символиката на пустинята сме срещали при Ботев/”Обесването на Васил Левски”/ и при Вазов/”Левски”/. Според Библията пустинята е място на среща на човека с Бога, място на покаяние, място на избор и на получаване на свобода. Образът й има двойнствен характер. От една страна стоят лишенията и опаснотите, от друга – това е мястото, където Бог освобождава народа и явява себе си. Значението на пустинята е много по-дълбок от самия й образ. В целия Стар завет пустинята приема различни форми, но смисълът й се запазва – символизира сърцето на човека и неговите житейски избори. Това е мястото, където Бог говори, а човек чува неговия глас и го следва. Затова и неслучайно Мойсей е принуден да избяга далеч в необитаеми и сухи земи, за да намери Бога. Писанието настойчиво показва, че човек трябва да се отдалечи от цивилизацията. Но Бог води народа не в пустинята, а в земя, където текат реки от мед и масло. Така пустинята носи смърт, но и пази живота, тя е гроб, но и люлка. Тя не е крайна цел, а начало.
• Беловласа глава – мъдрост
• Орел – считан за символ на върховните вселенски сили. Символизира още духовно зрение, духовната сила и на възможността да се издигнеш над границите. Счита се за посредник между Богове и хора.
• „един чудовищен крилат змей” – железницата
Огромно огнедишащо чудовище подобно на дракон. Змеят е висша зла сила, пратеник на мрака, който се стреми да разруши установения от божествения закон ред - Правда. Змейовете вършат ужасяващи злини, които често поставят под въпрос оцеляването на цели родове села: предизвикват суши като заприщват реки, пресушават езера, или унищожават реколтата с дъждовни порои и градушки, причинявайки масов глад. Пръв враг на змея е бог Перун - върховният господар. Той преследва змейовете и влиза в единоборство с тях като винаги побеждава след дълга и опасна борба, по време на която се разразяват страховити бури и стихии.

5.Средства

- ретроспекция – „В душата му живееха само образи от черното минало; в неговата старешка бодра памет върлуваха се тъмен рой спомени от робския живот, спомени грозни и лоши. Той виждаше в мисилите си ясно, което е виждал с очите си някога: ясно му се мяркаха в мрака червени фесове, гъжви, камшици, свирепи турци със свирепи лица, една дълга робска нощ без проблясък от радост и надежда, роден в нея и умрял в нея.”

- описания – много
Пример: „Денковата къща - едничката в селцето по-прилична, на две ниски катчета, измазана с кал, с прозорчета, от които едното даже със стъкло, с тесни стълбици отвън...”

- диалози, пример:

„- Денко, тука ли е гостът?
Денко го вижда и се понамусва:
- Тука е, дядо Йоцо. За каква работа идеш? Началнико е уморен, остави го сега!”

- лирическо встъпление – увод
- опозиции:

- сляп – зрящ

- тъмнина – светлина

- старо – ново

- живи – мъртви

- възкръснали – погубени

- робство – свобода

6. Ролята на разказвача

Най-силно разказвачът е изявен в уводната част.

Авторът присъства в текста чрез своите мисли, идеи, чувства, изразени чрез образа на дядо Йоцо.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дядо Йоцо гледа - Анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.