Дядо Йоцо гледа - Анализ


Категория на документа: Литература


3. Хронотоп

- Той живееше в едно затънтено планинско, от няколко кошари селце, загнездено в един висок усоен валог на Стара планина, над Искърската клисура.

- В тия непристъпни тогава балкански пустини екът на войната слабо стигна. Войната се почна и свърши без да се отрази почти гърмежът й в канарите на неприближимата Искърска клисура.

- В своите прости едноселци, в разговорите им, в мислите им, в грижите на всекидневния живот той не усещаше нищо особено ново. Все същите хора, със същите страсти, неволи и сиромашия, както и преди. Той слушаше същата глъчка и шум в кръчмата; същите селски крамоли, същите борби с нуждите и с природата в тая изгубена безплодна покрайнина, отдалечена от света.

- Да бе имал зрение, той би хвръкнал като орел, да погледа какво има по новия свят.

- Един път - на петата година след Освобождението

- Денковата къща - едничката в селцето по-прилична, на две ниски катчета, измазана с кал, с прозорчета, от които едното даже със стъкло, с тесни стълбици отвън - беше отредена от селото да приеме високия гост.

- Животът наоколо продължаваше да шуми еднакъв със своите неволи, трудове, дребни борби, без сам да вземе в тях участие, чужди за него и чужденец за тях.

- И той сядаше под церовете, слушаше как долу шуми Искърът

- И дядо Йоцо цял час разпитва за българския сарай в София, за българските топове, за българския талим и за всичко... И като слуша чудесиите, що му разправя войникът, нему се струва, че някъде в дълбочините на душата му едно слънце изгрява и осветлява всичко и той вижда пак зелени планините и голите чуки, с орли, накацали по тях, и белия божи свят, чудесно хубав!

- Дълго време дядо Йоцо живя под тия нови впечатления.

- В затънтеното селце не идеше вече никой външен човек от нова България, за да влее нова струя от благодатно вълнение в душата му.

- Политическите трусове, които се заредиха и потърсиха издъно цялата страна, минаха без отглас в спокойния небосклон на селцето.

- В тия няколко бедни хижи вестник не идеше, защото никой не четеше; даскал нямаше, защото нямаше школо; поп нямаше, защото нямаше черква; стражар не стоеше, защото нямаше община, а зимата със снеговете си и каловете си спираше съвсем през седем месеца и така мъчното им съобщение със света....

- Стигнаха като мътни, неопределени слухове, че нещо става там, някъде зад планините, но какво - никой добре не знаеше.

- за работа на тъмните умове на тия тъмни хора.

- Из това устие, из тия стръмни места, дето кон не намираше място да закрепи копитата си по канарите? Дето кози крак мъчно се задържаше по стените?...

- Оттогава неговот любимо място за стоене беше скалата на петдесетина крачки от държавата му, надвиснала над дълбоката клисура на Искъра, загърмяла от трескава работа.

- Отиваше редовно на скалата, щом наближаваше часът на влака, за да чуе свирката и да погледа българската железница как фучи из устието.

Извод:

Дядо Йоцо живее в един изолиран свят, „отдалечен от света”. Тази изолация е символ на неговата слепота. Тя, като това затънтено местенце, обгражда дядо Йоцо и го предпазва от разочарования и тъги. Той трудно може да получи вест, няма вестник, няма поп, няма даскал. Живее скрит от неволи, приел в живота и съзнанието си „нова” България. Живее сред „тъмни” хора... а той самият пази в себе си светлината, захранвана от едничкия му копнеж...

4. Символи
• Мотивът за слепотата
Ангел Малинов пише: “ Древна истина е, че физическата слепота често води до духовни прозрения от невероятен мащаб, че сетивният недъг развива неимоверно другите познавателни способности, затова примитивните народи го смятат за белег на божественото, а носителите му – за белязани от Бога. Митовете за слепия Омир и за оглушелия Бетовен самоуверено подхранват това схващане.”

В основата на самата творба е мотивът за слепотата. Наблюдават се обърнати знаци – зрящите са слепи, а слепецът е зрящ.

• „Дойде си в отпуск за Великден едничкият войник от селцето.”

Великден – християнската религия чества възкръсването на Исус Христос.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дядо Йоцо гледа - Анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.