Домът и завръщането в него - ЛИС


Категория на документа: Литература


"Домът и завръщането в него" - ЛИС
Димчо Дебелянов е представител на символизма.Неговата поезия въвежда читателя в света на съкровеното , интимното; белязана е от усещане за самотност и неудовлетвореност.Липсва възрожденският героичен модел , в който животът се осмисля чрез отдадеността на общата кауза.Лирическият герой на Дебелянов е човекът , който пази спомените за родното , за хармоничния патриархален свят , но и съзнава своята отксъснатост от него и приобщаването му към пространството на града.
Двадесетте и тридесетте години на XX в. са определяни като период на естетически прелом, настъпващ вследствие на разколебаните ценности и кризата в съзнанието след войната, която според Далчев показва безсилието на човешката личност и разклаща вярата в нейната абсолютна ценност.В творчеството си той въвежда читателя в света на конкретното и предметното.Човекът е самотен, а в модерния свят той губи своята идентичност и се овеществява.
Дебеляновият текст създава идеализирана представа за дома като сакрално и свидно пространство , в духа на възрожденската традиция , докато в творбата на Далчев къщата е неприветлива , обезлюдена , тя е място на отчуждението и безсмисленото съществуване и самотата.Лирическият човек в стиховете на Дебелянов съзнава изконната си връзка с родния дом и копнее да се завърне към него, за да намери утеха и последен пристан , за разлика от самотника в Далчевата творба , чийто дом е метафора на собствената му изолираност от света , на загубените идентичности.За отчуждилия се от хората и живота човек е сякаш невъзможно пътуването и завръщането.
В елегията "Да се завърнеш..." на Димчо Дебелянов "бащината къща" е представена като защитено пространство , което приютява, в което цари хармония , уют и спокойствие.Домът се свързва и с майката , която посреща сина си на прага.В това пространство духът на лирическия Аз постига успокоение , самотността е преодоляна - краят на дните може да бъде дочакан спокойно и смирено.Лирическият герой се завръща чрез спомена към света на родното , свидното , съкровеното и към майката , която би могла да му даде прошка и утеха.:
Да се завърнеш в бащината къща
Когато вечерта смирено гасне
И тихи пазви тиха нощ разгръща
Да приласкае скръбни и нещастни.
Мотивът за завръщането е познат още от възрожденската традиция в българската литература , но тук лирическият субект не се завръща като борец или герой , който е изпълнил своя дълг , а като обикновен човек , който е изгубил своите житейски опори , но е съхранил своята чувствителност и емоционално богатия си дух.
В стихотворението "Повест" на Атанас Далчев е назована "къщата/където не живее никой".В духа на диаболистичната образност , домът е белязан с тайнственост и мистичност.В него отсъстват близките хора и свидният образ на майката.Къщата е изпълнена с диаболични предмети - портретите , часовникът, огледалото.В нея цари самотност и студенина.Мотивът за завръщането в "Повест" е насочен към самотата и затвореността на лирическия Аз.Докато за лирическия човек на Дебелянов завръщането носи успокоение , утеха и уют , при Далчев то не е спасение от отчуждението , а е завръщане в неприютяващия дом на самотника - в къщата , която той вероятно никога не е напускал: "ала не съм аз заминавал никъде/ и тук отникъде не съм се връщал".
Азът в "Да се завърнеш..." живее в свят на спомените.Там той намира утеха и успокоение , но идва момент на горчивото осъзнаване , че този свят е останал в миналото и е безвъзвратно изгубен.По този начин пътуването му към света на съкровеното поражда горест и човекът остава безутешен и самотен.
При Далчев лирическият герой не може да постигне истинско себеосъществяване и избавление от самотата нито в книгите , нито в спомените.Разговорите му с портретите и отражението му в огледалото също са илюзорен излаз от отчуждението.За изгубилия своята идентичност лирически субект няма спасение и пристан нито в своя свят,нито в чуждия.
Дебеляновият и Далчевият текст по своеобразен начин градят представата за човешката безрадостна и самотна участ.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Домът и завръщането в него - ЛИС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.