Добри Чинтулов


Категория на документа: Литература


Добри Чинтулов-резюме

Роден през 1922 в сливен(града на стоте войводи).Учи 10 години в Одеса в гимназия и духовна семинария(1840-1849).Има идей за просветна работа с Найден Геров, БотюПетков, Иван Богров,Има изяви в Русия и в родината,подтикнат от Одеския литературен кръг,В този кръг се о бсъждат въпроси за фолклора, в духовното битие на народа.От 40 до 70 год на 19 век работи за свойте поробени сънародници.След като се завръща в Булгария работи като учител в Сливен и Ямбол .Със своето слово той увлича много хора.Творчеството му в края на кримската война изразява най-съкровенните народни мечти за избавление от робството.След като Русия губи войната той остава да работи в Османската империя .Остава учител и духовен водач на народа.
В учебника "Ръкописните учебници на Чинтулов" се очертава приноса на руски възпитаник за развитието на учебното дело и учебната книжнина през Възраждането,Той допринася за развитието на българският книжовен език .
В Ямбол, Сливен, Разградско и Габровско се преподава по негови учебници.Те са с компилативен характер.Написани въз основа на руски уччебници.Учебниците му по риторика са важни за обучението в Б-Я.Опитва се да разшири литературният светогледа на българите отваряйки го към Европа и Русия.
Неговата поезия откроява 17 стихптворения, чиято популярност е ненадмината,Той е 1 революционенн поет.Нито една негова творба не е запазена в оригинал.Само 3 стихоптворения са печатани от автора и са подписани с неговите инициали през 08.1849-"Стара майка се прощава със сина си",'Изпроводяк на едного българина из Одеса","Китка от Балкана".Всички други творби се разпространяват ръкописно и анонимно.Най-много промени има в революционните му песни,Текстовете им се възстановяват въз основа на стари преписи , ръкописни сбирки и др от епохата на Възраждането.
Николай Табаков изследва живота и делото на поета.Той е подготвил най-пълното издание на Чинтуловите стихотворения(1973).
Със стихотворения като "Къде си вярна ти любов народна","Стани стани юнак балкански',"Българи юнаци', 'Българийо майко мила","Вятър ечи , балкан стене" поета упражнява въздействие върху много поети.
В къде си вярна ти любов народна и Стани стани юнак балкански се изгражда художественият образ на революцията.От абстрактно обобчение и символна известност се стига до сетивна конкретизация, обстоятелствени , дори натуралистични описания,
Поезията на Възраждането е подчинена изцяло на Революцията.В Чинтуловите песни се раждат част от маршовете на Стамболов.В революционната поезия символиката на робството се среща в метафорични построения "сълзи кървави',;Стани стани юнак балкански"-тук срещаме оптимистично послания което се повтаря в други негови песни.Изграден е образа на бореца за свобода-сила и геройзъм.Долавя се Лъвското-символ на българското-Блакна, лъва , щнака.В неговите бунтовни песни се повтарят ключови мотиви за пробуждането-:"Да си развеем знамената",'Всички на оръжие".В тези творби се среща призива за борба срещу турското поддтисничество.Творбите на Чинтулов са натоварени с еднакви идеологични функции.Срещат се символика, известност,многопоссочни внушения.Има речеви и сюжетни повторения.Авторът свързва второлични повелителни гл форми с първолични. "Дигайте байраци да се осовбодиме";Или да викнем всинци голямо мало ставайте".В неговото творчество се срещат мотиви за сплотенността на славянските народи "На помощ сърби, черногорци с радост ще се притекат".. а от север храбви руси -тоз час ще се явят.
Всичките му творби започват и завършват еднакво -с призива, обръщението .Той използва стилове,като пъстрота , жанрово разнообразие , стихова експерименталност.
"Възпоменание"-най-ранното , може би и първото му стихотворение.Лирическият герой е наскърбен на фона на красивата природа .Двама приятели-70 год-разкрива се географска и историческа емблема на Б-я.Разказва за победните битки на Крумовите войскаи над Никифор.Лир герой е изпълнен с национална гордост и оптимизъм за бъдещето ,има символика 'Мъглите се вдигат на приятелите предстой дълъг път".В последните два стиха се величае силата и храбростта на българите.В описанието на сражението в картината на боя се открояват трансформация на фолклорна образност.
В "Стара майка се прощава със сина си" и "Изпроводяк на едного българи в Одеса" се среща носталгичен мотив.В първата творба се се засяга темата за прощаването, а във втората тази за завръщането.Интересн е образа на майката -страдаща и плачеща."Прощавай синко , много здраве

Едничка рожбо на света".Майката страда и се притеснява , че след смъртта и няма кой да посрешне детето й. Усеща се благословия в думите на майката."Встрана ти чужда ще да идеш,къде ти сочи съвестта...."
Усеща се желанието на младия българин да се докаже.Отношението майка-син,дом-път,настъпват нови събития в света на българина.
В двете елегии се открива културна потребност и патриотичен дълг.
Патриот-70 год, свързана с цялото му творчество .Посветена на Панайот Хитов.
Голям принос в развитието на новата българска поезия.Той пише химн, елегии, поеми, стихотворения, сатира, епитафии.Срещаме стихова и стилова експерименталност в творчеството на Чинтулов.Неговата поезия изпълнява националнообединена, социалноинтегративена и революционна роля.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Добри Чинтулов 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.