Диагностичен тест по български език и литература


Категория на документа: Литература


(Приложение 9)
Ядро:ЗКР
Критерий:Сегментиране на 3-и4-звукови думи(звуков анализ).
Показател:Определяне броя на звуковете в 3-и4-звукови думи(моделиране).
11.Тестова задача:Колко звука има всяка дума?Свържи картинките със схемите.
Дейност на учителя:Насочете вниманието на детето последователно към всяка от картините.Поставете му задача да каже всяка дума и да открие от звука се състои .Оценете отговора , както следва:по 1 точка при всяка правилно свързана картина с графичната схема.
Инструкция за детето:Погледни първата картина и кажи какво е нарисувано.(лук)Колко звука чуваш в думата?Свържи картинката с подходящата схема.
Верен отговор:Три звука-кон,лъв,мак,лук;четири звука-луна,риба,роза,жаба. (Приложение 10)
Тестови задачи за изследване подготовката за четене и писане.
Ядро:Подготовка за четене и писане.
Критерий:Разпознаване на печатни букви(на гласни и сонорни съгласни)най- често срещани в речта.
Показател:Свързване на буквите на гласните звукове и сонорните съгласни звукове с картина,ако името на нарисуваното започва със съответния звук(по принципа на картинната азбука).
12.Тестова задача:С кой звук започва думата?
Свържи всяка картина с буква.
Дейност на учителя:Поставете задачата, като насочите вниманието на детето най-напред към буквите на гласните звукове,след това към буквите на сонорните съгласни и накрая към буквите на четирите двойки звучни-беззвучни съгласни(з-с;б-п;г-к;д-т;).Оценете отговора ,както следва:по1 точка за правилни свързване не буква с картинка , чието название започва със съответния звук/буква.
Инструкции за детето:Тук са написани букви и са нарисувани картинки.Разгледай внимателно всяка картинка.Открий с кой звук започва думата(а-ангелче;о-охлювче;е-елен;и-игла;м-молив;з-Зайко;б-барабан).Свържи със стрелка всяка буква със съответната картинка(а-ангелче).Продължи сам.
Верен отговор:а-ангелче,о-облаче,очила,е-еленче,и-игла,м-молив,н-ножица,л-лодка,р-риба,б-барабан,п-птиче,г-гнездо,к-компютър,д-динозавърче,т-таралеж,з-Зайко,с-слонче. (Приложение11).
Ядро:Подготовка за четене и писане.
Критерий:Възпроизвеждане на фигури.
Показател:Възпроизвеждане на фигури(непрекъсната линия ориентиране ляво-дясно,пренасяне в мрежа).
13. Тестова задача:В прозорчетата са нарисувани фигурки.Опитай се да ги нарисуваш в празните прозорчета.
Дейност на учителя:изисквайте от детето да не повдига молива при писане на раковината и точно да възпроизвежда фигурите(със същата височина, широчина,разположение на точките и т.н).Оценете резултата,както следва:
с по 1 точка -при груби отклонения от дадения образец;с по 2 точки-при частично изпълнение на задачата(в изпълнението на подзадачата или нарушение на посочените изисквания);с по 3 точки-всяка от подзадачите е изпълнена точно като плавност и точност на линията,височина,широчина,разположение-конфигурация на точките,пространствено ориентиране.
Инструкции за детето:Погледни първото прозорче.В него е нарисувано едно охлювче.Дорисувай охлювчето в празното прозорче.
А сега разгледай фигурките в последните две прозорчета.Опитай се да ги нарисуваш в двете празни прозорчета точно такива,каквито ги виждаш.
Верен отговор:Охлювче-непрекъсната линия;квадрати-ориентиране ляво-дясно;фигура от точки-пренасяне в мрежа.
(Приложение 12)

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"

дисциплина:
Диагностика на детската реч
/Диагностични задачи на изходно равнище по образователно направление "Български език и литература" на децата от подготвителна група в детската градина

ИЗГОТВИЛ: ГЕРГАНА ЦВЕТКОВА
СПЕЦИАЛНОСТ: " ИНОВАЦИИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
І КУРС, МАГИСТЪР
ФАК. № 1342751091

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Диагностичен тест по български език и литература 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.