Диагностичен тест по български език и литература


Категория на документа: Литература


Диагностичен тест по български език и литература за подготвителна група

/изходно равнище/

* Тестови задачи за изследване на поетичния слух и литературните способности.
Ядро:БЕХЛ

Критерий:Разпознаване на начало и край на приказка.
Показатели:Откриване на илюстрации за начало и край на различни приказки/ в колаж от приказки/
1.Тестова задача:Свържи картините ,които са от една и съща приказка.Отбележи с червена точка картинката ,която показва началото на приказката.
Дейност на учителя:
Насочете детето да разпознае и да свърже началото и края на всяка една от приказките.Нека постави червена точка под картинката,която показва началото на приказката.Оценете отговорите,както следва:по 1 точка за правилно групиране на героите от съответната приказка и по 1 точка за открито начало на приказката.
Инструкции за детето:
Разгледай внимателно картинките.Тук са нарисувани началото и края на три приказки.Припомни си кои са приказките.Свържи картинките ,които са от една и съща приказка.Постави червена точка до картинката,която показва началото на всяка приказка.
Верен отговор:
Куклата,пожарникарят/"Куклата на Катето"/;петлето на прозорчето и котето,лисицата носи петлето /"Аленото гребенче"/;задавеният петел /легнал по гръб/,кукуригащият петел

/ "Бърза помощ"/ /приложение 1/
Ядро:БЕХЛ
Критерий:Разпознаване на герои от художествени произведения.Оценяване на литературни герои.
Показател:Диференциране на герои от дадена приказка.
2.Тестова задача:От коя приказка са питката и лисицата?Кои са новите герои?Каква е лиса?Какъв е орелът?Какво е облачето?
Дейност на учителя:
Поставете задачата,като насочите детето да разпознае героите от познати приказки и да ги оцени.Оценете отговора както следва:по 1 точка,ако детето познае приказката ,по 1 точка за назоваване на всеки нов герой и по 1 точка ,ако назове качество на героя.
Инструкция за детето:
Разгледай внимателно картинките.Припомни си от коя приказка са питката и лисицата.Кои са новите герои?Каква е лиса?Какъв е орелът?Какво е облачето.
Верен отговор:
"Дядовата питка",орелът,облачето;лоша,лош,добро.
/приложение 2/
Тестови задачи за изследване на свързаната реч като обект на въздейснвие при обучението по роден език.

Ядро:Свързана реч
Критерий:Съставяне на повествователен текст/разказ по картини/
Показател:Определяне по илюстрации последователността в развитието на действието.
3. тестова задача:Номерирай картинките според последователността на действието.Състави разказче.
Дейност на учителя:
Поставете условието на задачата,като насочете детето внимателно да разгледа нарисуваното.Докато то разказва ,запишете отговора на определеното място.Оценете отговора както следва:с 1 точка-при подредба на картините;с 1 точка -при казване само на отделни изречения;с 2 точки-при пропуски в изложението;с 3 точки при свързан разказ по картините.
Инструкция за детето:
Разгледай внимателно картинките.Помисли как трябва да ги подредиш,защото те са разбъркани.Кое след кое се случва?Постави номерче под всяка картинка.Състави интересно разказче.
Верен отговор:Правилната подредба на картинките е:първа,четвърта, трета ,втора. /приложение 3/
Тестови задачи за изследване на граматическата правилност на речта като обект на въздействие при обучението по роден език.
Ядро:ГПР
Критерий:Използване в речта на сложни съчинени и сложни съставни изречения.
Показател:Съставяне на сложни съчинени изречения със съюза а.
4.Тестова задача:Кажи изречение по картинките,като използваш думичката а.
Дейност на учителя:Поставете задачата ,като насочите вниманието на детето към нарисуваното на картинката.Запишете изречението на определеното място.Оценете отговора,както следва:1 тока за правилно съставено изречение.
Инструкции за детето:Разгледай картинката къде е тръгнала майка Зайка?А къде отива Зайко?Виж схемата до картинките.Кажи едно изречение по картинките и схемата,като използваш и думичката а.
Верни отговори:Мама Зайка тръгна на пазар,а Зайчето отиде в градината да си похапне моркови./приложение 4/
5.Тестова задача:Кажи изречение по картинките,като използваш думичката защото.
Показател:Съставяне на сложни съставни изречения със съюзна дума защото.
Дейност на учителя:Поставете задачата.Запишете съставеното от детето изречение на определеното място.Оценете отговора както следва:с 1 точка за правилно съставено изречение.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Диагностичен тест по български език и литература 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.