Делото на Кирил и Методий – велико и безсмъртно


Категория на документа: Литература"Народното винаги е било оплодяващ

източник на всяко изкуство."

Р. Вагнер

Упованието в словото и в неговата непомръкваща светлина, жаждата за знание, нуждата от общуване - това ли е съществения фактор довел до раждането на думите и буквите, до онази искрица - писмеността? В забързаното ни ежедневие дори не се замисляме колко бедни бихме били без буквите, без книгите, колко мрачно щеше да е съществуването ни. Именно чрез писмеността езикът се превръща в този неугастващ пламък, който осветлява бъдното. Дали сме велики, дали сме побеждавали или губели - не е това най-важното за един народ. Не е това най-важното и за мен. Да познаваме рода и езика си, да ги тачим и обичаме - това е нашето призвание и то е и наше спасение. Без тях ние ще сме само бездушни тела, които съшествуват, но не живеят и затова ние трябва да разнасяме и пазим езика и рода ни, където и да идат, защото те са светлината в пълния мрак, светлина, която винаги ще ни показва пътя към физическата и духовна свобода, светлина, която никога не ще угасне... И от тук идва въпросът - чие е това дело на светлината? Това дело е постигнато благодарение на самоотвержения труд на Кирил и Методий. Именно те ни дават възможност за духовен и културен напредък. Те събудили вулкан от духовни сили; демонстрация на нравствената мощ на народа, самобитност и порив към знание и свобода. Техният подвиг се причисли към държавната слава на България. Братята се превръщат с течение на времето в знаме на славянската солидарност и дружба, в символ на българската просвета и културен напредък, в бойна тръба, която призовава всички патриоти на борба за благото на своя народ.

Създаването на славянската писменост е звездният миг за България и българите, който става спасителен и открива нови пътища за развитие. Братята от Солун обаче е трябвало да преодолеят много препятствия. Техният път е белязан от победи и поражения, от възход и падения. Но всичко това в името за една добра кауза - а именно за възникването на писмеността и единна вяра.

Темата на моята дипломна работа е актуална, защото делото на Кирил и Методий намери задълбочена и многостранна оценка както в трудовете на българските учени, така и в тези на европейските. Тя има и практическа значимост, може да се използва в областта на литературата и история. Тя има много исторически факти, важни не само за историята на България, но също и в много европейски страни. Дипломна работа съдържа анализ на житията на Св. Кирил и Св. Методий, което позволява да я използват като литературен източник за изследовачите, учени, преподаватели и студенти. Всичко това дава основание за осъществляване на настоящото изследване.

Обектът на изследването е просвещенската дейност на славянските учители.

Предметът на дипломна работа е делото на Кирил и Методий.

Целта на настоящата дипломна работа е да се изследва дейността на Кирил и Методий, да се установи приносът им за развитието на българска култура; за влиянието на идеите за национална култура, равноправието на езиците, неотменното право на всеки народ да създава култура и литература на свой собствен език; за изграждането на Европа не само в рамките на религиозното (християнско) общение, но също и за гражданското и културното единение.

За реализацията на тази цел е необходимо решаването на следните задачи:

1. Да се разкрият фактите на живота и дейността на Кирил и Методий,
същността на просвещенската идеология и нейното отражение върху педагогическата теория.

2. Да се установи разпространение и влияние на Кирило-Методиевата писменост и книга в славянските земи.

3. Да се изяснят възгледите на светците чрез символика и тълкуване на литературните трудове за тях.

За постигането на дадена цел и задачите аз използвах различни методи на изследването, основните от които са алитичен, специално исторически метод, изследване на монографични публикации и стати, метод за обобщаване.

Моята дипломна работа състои от увод, три глави, заключение, библиография и приложения.

В първата глава се дават сведения за произход и биографични данни на Кирил и Методий.

Втората глава разкрива информация за делото на братята, неговото значение и влияние в славянските земи. Тук се описва просветителска дейност на светците - мисиите, създаването на славянобългарска азбука, превеждането на редица богослужебни книги.

В трета глава се анализират житията на св.св Кирил и Методий и полемичните трудове на Кирил.

Кирил и Методий са не просто създатели на първата славянска азбука, но и апостоли на вярата. А това означава, че те проповядват автентичното и божествено Христово слово и отварят вратите на Истината пред славянския народ. Самата азбука е средството, с което това слово се съхранява и придобива вечен живот. Затова и мисията, и делото на светите братя трябва да се изучава и оценява от гледната точка на светото тайнство на сътворяването на буквите и произнасянето на Божиите слова на славянски. В различни епохи и обществени строеве делото на Кирил и Методий е служило на прогресивни и благородни цели. С делото на Кирил и Методий първите български учени се втурваха смело в научни борби; с техния пример възторжените възрожденски учители се бореха за българско училище и народна просвета; техния празник не забравяха борците в най-трудни условия; с техните ликове под Самарското знаме тръгнаха опълченците, за да си издигнат незабравим паметник на Шипка. На един цял народ, пробудил се за нов живот, Кирил и Методий бяха вдъхновители, утешители, бранители, помощници. Те бяха в сърцето и в душата на всеки патриот.

ГЛАВА ПЪРВА
ЖИВОТЪТ НА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

"Нека прославим светото име,

що се явило в нашето племе,

на тия наши славни свети

Солунски братя, Кирил и Методий."
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Делото на Кирил и Методий – велико и безсмъртно 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.