Чудаците в Йовковите разкази


Категория на документа: Литература


Йовков изгражда образа като “омесва” така пластическите с психологическите детайли – елементите на физическия с нравствения портрет, че те са трудно разграничими, нямат самостойно значение и са функционално свързани. Та нали за Шибил Рада е именно такава “чудновата бърканица… от жена, дете и дявол”, на която “вичко й прилича; каже нещо – умно е, направи нещо – хубаво е!” Вариант на тази мисъл се повтаря в обратен ред в “Песента на колелетата”: “Каквото кажеше Шакире беше хубаво, каквото направеше беше добро”.
Красотата, женската красота в Йовковите произведения придобива особен, надморален статус. Не като противопоставяне на етично и естетично, а като търсене на по-широки хоризонти за естетичното. Той го проектира в един общочовешки план, а не с оглед законите на патриархалната нравственост. В сатията “Индивидуалната стихия на човешкото в изображението на Йордан Йовков” Хр. Балабанова пише: “У Йовков физическата красота получава значението на духовна свобода-копнеж, неподвластна на традиционните морални норми… Преживяването на физическата красота като нравствена красота е немислимо без вътрешния порив към свобода (копнеж и себеотдаване едновременно), отразен в поведението на героите – хубостта на Божура, Женда, Тиха прелива в тяхната разточителна жизненост, която е и жажда за любов”.
Творчеството на Йовков оставя свои следи и в историята на българската драматургия. Драматизацията на " Албена " не достига художествената сила на разказа. Но драмата " Боряна ", извела на сцената любимата авторова идея за прераждащото въздействие на женската хубост, и веселата комедия от провинциалния бит " Милионерът " трайно влизат в класическия репертоар на българския театър. Творчеството на Йовков оставя свои следи и в историята на българската драматургия. Драматизацията на " Албена " не достига художествената сила на разказа. Но драмата " Боряна ", извела на сцената любимата авторова идея за прераждащото въздействие на женската хубост, и веселата комедия от провинциалния бит " Милионерът " трайно влизат в класическия репертоар на българския театър.
Мястото на Йордан Йовков в историята на българската литература остава при недостижимите майстори на българския разказ - област, в която той създава не само особено близки до погледа на съвременния писател традиции, но и един неподвластен на времето художествен свят. Свят на нравствено благородство и романтична красота, който утвърждава непреходни духовни ценности, връща ни към изгубената хармония с природните закони и ни съпричастява към една дълбоко човечна и мъдро оптимистична философия на живота.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Чудаците в Йовковите разкази 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.