Човек и Бог в Ботевото стихотворение "Моята молитва"


Категория на документа: ЛитератураЗадача: Напишете кое според вас е различното между стихотворението "Моята молитва" и останалите Ботеви творби. А кое е еднаквото?

Задача:
В Бога на Аза или Бога на другите бихте се вслушали вие и защо?

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Човек и Бог в Ботевото стихотворение "Моята молитва" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.