Българска следосвобожденска литература


Категория на документа: Литература


- той е критик но и литератор в основата си

- поклонник на релативизма във философията и на интуитивизма в литературата

- за него всяко творчество, изкуство е "божествено създание"

- непослеедовяателен и еклектичен в своите възгледи

- формата и идеята в едно литературно ппризведение трябва да са в хармония

- литературата трябва да е преди всичко съвременна, да проучва и да усмива ако е нужно; да посочи идела, който трябва да се постигне

- във ввсяка творба трябва да се търси индивидуалното , отличителното

- литературноо дело и творческата литературност да се разглеждат като взаимно зависими елементи

- художествените образи ттрябва да са живи и правдиви

- поезията не е средство за забавление, а за развитие на паметта и разума

- литературата трябвая да отразява живота, да запази своята художественост

- спазва принципа на Некрасов, че поезията трябва да е художествена и прекрасна

- изкуството ттрябва да е за красотата а не за самотоо изкуство

- според него литературата е елитарна и е предназначена за малцина

- в литературата трябва да навлязат нови модерни идей; психологизъм, индивидуализъм, култ към личността, а не към колектива

- народното съзнание трябва да се поддържа непрекъснато будно

- преосмисляне на народното творчество и фолклора и придаване на нови , зрели модерни концепции

- отрича вестникарството, което определя като популярно, сензационно и пародийно

- интересно е противопоставянето между неговата външна и вътрешна природа. В живота е много по-различен от критиката- две страни на едно огледало

- Доктор Кръстев пише като критик, но мисли като литературен историк

- Всичките му текстове издават непреклонност в преследването на идеалното, на високото в литературата

- Той изпълява ролята на процесуален критик, защото съчетава кртическо съзнание и литературно- историческо мислене

- Според него истинската задача на литературния критик е да ръководи литературния вкус на читателя и да му показва и доказва кое и защо е хубаво

- Изящната литература трябва да е съвременна

- Писателят трябва да бъде "пулсът на народ- организъм", в неговото сърце трябва да намират отзив идеал и ламтенията, скърбите и позорът на епохата.

- Да бъдеш съвременен за него означава да бъдеш социаленСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Българска следосвобожденска литература 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.