Българска литература


Категория на документа: ЛитератураИзводи от типа Пробелмът, поставен от Елин Пелин, е валиден и в наши дни. е информативно празна фраза, която не изпълнява своите функции.

5. Критерии за оценка на интерпретативния текст

Делят се на три групи, всяка от които носи 10т. ( общо 30)
А) Литературни компетентности и умения
Освен споменатите в ІІ. 3,4,5 още:
- боравене с необходимата литературна терминология
- знание за строежа на художествения текст и начините, по които той функционира

Б) Умения за изграждане на аргументативен текст – тук се преценява доколко е успешен използваният структурно-композиционен модел( подчиненост на темата, вярно определен обхват, теза, аргументи, увод, изложение, заключение)

В) Езикови умения – владеене на правописната, пунктуационната, лексикалната, граматичната и стиловата норма на езикаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Българска литература 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.