Българска литература


Категория на документа: Литература


7. Романът “Под игото” - творческа история, творчески замисъл
7.1 Жанрови характеристики - епически роман. Сюжетно-композиционни особености
7.2 Характерни за Вазовото творчество мотиви, срещащи се и в романа “Под игото”
7.3 Ключовите за романа метафори - проглеждането, пиянството, лудостта, отрезвяването
7.4 Битът и бунтът
7.5 Героите в романа
8. Разказът “Дядо Йоцо гледа” като средоточие на най-важните теми, мотиви, и идеи във Вазовото творчество
8.1 “Де е българското?” - срещите с българското. Мотивът за слепотата
8.2 Проблемът за “двете Българии”

9. Алеко Константинов - Щастливеца. Личността на писателя - нравствена и гражданска позиция. “Съвестта на нацията”

10. Книгата “Бай Ганьо” - творческа история. Жанрова специфика - роман, цикъл от фейлетони или набор от анекдотични ситуации
10.1 Образът на повествователя и отношението му към героя
10.2 Функцията на разказвачите
10.3 Образът на бай Ганьо в двете части на книгата. Типология на образа
10. 4 Проблемът за липсата на идеали
10. 5 Въпросът за българската идентичност

11. Фейлетонната поредица “Разни хора – разни идеали” – хората и техните “идеали”. Особеностите на сатиричното изобличение.
11.1 Първи фейлетон - да искаш електрически звънец и да искаш свободата на Македония
11.2 Втори фейлетон – запазването на идеите и запазването на златото
11.3 Трети фейлетон - мечтата за Солунската митница и съдбата на Македония
11.4 Четвърти фейлетон - “Че и цигулар къща не храни, чичо, ама без цигулари не може.”

12. Български модернизъм. Название на модернистичните художествени школи и направления в българската литература. Представители.

13. Културната програма на кръга “Мисъл”. Естетически индивидуализъм
13.1 Идейни конфронтации – “стари” и “млади”
13.2 Специфичен принос в културата и литературата на четиримата от кръга “Мисъл”

14. Пенчо Славейков - “жрецът-воин”. Житейска участ и творческа нагласа
14.1 Поетически книги
14.2 Основни теми, проблеми и мотиви в творчеството на Славейков
14.3 Лирическите миниатюри от сборника “Сън за щастие”. Алюзиите за началото и края на човешкия път
14.4 Поемата “Ралица” - поема за неломимото и несломимото сърце
14.5 Образът на Ралица като модернистична героиня
14.6 Величавото страдание на избраните - “Cis moll”

15. Мястото на Яворов в литературния процес. Трите лица на поета.
15.1 Яворовият лирически герой - страдание и страст
15.2 Важни поетически книги
15.3 Стихотворението “Градушка” - покосените човешки надежди
15. 4 Образите на родното в стихотворението “Заточеници”. Метафората за света като сън
15.5 Стихотворението “Две души” – двусъставността на човешката душа. Изгарянето в драмата на битието
15.6 Любовна поезия - копнеж и страст( “Две хубави очи”, “ Стон”, “Ще бъдеш в бяло”)
15.6.1 Проблемът за невъзможната близост между мъжа и жената - “Сенки”
15.7 Неразрешимостта на “свръхземните въпроси” на битието - “Маска”
15. 8 Стихотворението “Песента на човека” – пределите на живота и безкрайността на вътрешния свят на човека. Проблемът за цената на познанието.

16. Елин Пелин - мястото на писателя в литературния процесСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Българска литература 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.