Българска литература


Категория на документа: Литература


Съдържание

Конспект по литература за 11. клас за ДЗИ ……………………………2 - 4 Христо Ботев и неговото творчество …………………………………..5 - 14
Литературата в двете десетилетия след Освобождението………..14 - 16
Иван Вазов и неговото творчество…………………………………….16 - 31
Алеко Константинов и неговото творчество………………………….31 - 40
Модернизъм. Кръгът ”Мисъл”…………………………………………….41- 42
Пенчо Славейков и неговото творчество………………………………43 - 46
П.Яворов и неговото творчество…………………………………………46 - 54
Елин Пелин и неговото творчество…………………………………….54 - 65
Символизъм……………………………………………………………………65 - 68
Димчо Дебелянов и неговото творчество……………………………..68 - 74
Съвети за създаване за създаване на интерепретативен текст
върху откъс от художествен текст ……………………………………..75 - 78

Конспект по литература за 11. клас - подготовка за ДЗИ

1. Христо Ботев - житейска и творческа биография
1.1 Митът “Ботев” като част от националната митология
1.2 Мястото на поета в литературния процес. Определенията на литературната история - “Геният”
1.3 Особености на Ботевия поетически стил

2. Тематично разделение за изучаване на Ботевата поезия
2.1 Самотността и страданието на неразбрания човек ( “Майце си”)
2.2 Търсенето на съмишленик и съратник ( “Към брата си”, “Делба”)
2.3 Картината на робския живот ( “Елегия”, “Борба”)
2.4 Нуждата от преподреждане на света ( “Борба”, “В механата”, “Странник”, “Моята молитва”)
2.5 Домът и Пътят в Ботевта поезия ( “До моето първо либе”, “На прощаване”)
2.6 Героическите измерения на свободата ( “На прощаване”, “Хаджи Димитър” )
2.7 Трагическите измерения на героичното ( “На прощаване”, “Обесването на Васил Левски”)

3. Литературният живот в първите десетилетия след Освобождението
3.1 Обществени и културни промени
3.2 Литературни поколения
3.3 Литературата през 80-те години - основен тип положителен герой, жанрови форми
3.4 Литературата през 90-те години - основен тип положителен герой, жанрови форми

4. Иван Вазов - място в литературния процес. Определенията на литературната история - “народен поет” и “класик на българската литература”
4.1 Важни поетически книги и сборници с проза

5. Теми, проблеми и мотиви във Вазовата поезия
5.1 Достойнствата на родината и родното ( “Българският език”, “Отечество любезно”, “При Рилския манастир”). Полемика, патетика, апология
5.2 Поетът като гражданин. Гражданска елегия ( “Линее нашто поколенье”, “Елате ни вижте!”)
5.3 Националният пантеон на героите - “Епопея на забравените”
5.3.1 Творческа история на цикъла и подход към историческите факти
5.3.2 Композиция на цикъла. Смислови отношения и опозиции в одите
5.3.3 Одите “Левски”, “Паисий”, “Кочо”,”Опълченците на Шипка” -идеи и послания

6. Революцията на апостолите и псевдореволюцията на “чичовците” - паралел между повестта “Чичовци” и романа “Под игото”. Междутекстови връзки.
6.1 Повестта “Чичовци” като битово- хумористична
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Българска литература 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.