Бокачо, "Декамерон"


Категория на документа: Литература


Бокачо, "Декамерон"

І.Епохата.Личността и творчеството на писателя:
1.Обществено-историческа действителност - аристократичната атмосфера и оживен културен живот в двора на крал Робер д`Анжу оказват своето влияние върху Бокачо;
2.Основни проблеми и закономерности ,които привличат
вниманието на твореца в дадения исторически момент - основната тема, която Джовани Бокачо развива в произведенията си е Любовта като универсален двигател в живота на човека
3.Възгледи на писателя за света,живота,обществото и човека - демократични и хуманистични възгледи
4.Биография - роден през 1313 г. в Черталдо; от 1348 до 1353 г. пише сборника "Декамерон"; след 1362 изпада в религиозна криза; умира през 1375 г. в Черталдо;
5.Творчество - "Филострато"; "Тезеида"; "Филоколо"; "Елегия за мадона Фиамета"; "Декамерон";
6.Място на писателя и творчеството му в литературния процес - животът и творчеството на Бокачо са свързани с развитието на Флорентинската република. В европейската литература Бокачо се очертава като един от най-забележителните писатели-хуманисти и реалисти от Ренесанса.

ІІ.Основни компоненти на художествения текст:

1.Тема и основна идея на творбата.Нравствен проблем.Конфликт.
Основната идея е съсредоточена в човека, но като индивид, а не като част от колектива. В своето "Встъпление" Бокачо заявява, че основна тема са "забавни и тъжни любовни истории и други необичайни случки". Един значителен нравствен проблем в творбата представлява това доколко благоприличието позволява да се говори за най-интимната страна на човека. На символично образно равнище конфликтът представлява противопоставяне на болния чумав свят и естествено-природния свят.
2.Литературни герои/характери/:
а/главни герои - Пампинеа, Филомена, Неифила, Лаурета, Емилия, Елиса, Фиамета, Дионео, Панфило, Филострато - техните разбирания, идеи и идеали се припокриват с хуманистичните възгледи за тогавашното време, чрез тези герои и техните разкази авторът изразява основните цели на творбата.
б/епизодични герои - Саладин, Мелхиседек, Ферондо, Каландрино, Николоза, Пинучо, Адриано, Гуалтиери, Гризелда - чрез глупостта, находчивостта, смелостта и съобразителността на тези епизодични герои авторът откроява отделни модели на поведение, които спомагат за разкриване на многопластовия образ на човека. Епизодичните герои се явяват като герои в разказите на главните герои.
3.Сюжет и фабула:
а/експозиция - "Всеки път, о прелестни дами, щом помисля колко милозливи сте по природа..."
б/завръзка - предложението на дамите да се съберат и да "избягат" от разрушаващия се, болен, чумав свят;
в/развитие на действието - седемте дами и тримата господа започват своите десетдневни разкази;
г/кулминация - краят на десетия ден;
д/развръзка - "Когато настанал новият ден, (...) дружината тръгнала по пътя към Флоренция..."
е/епилог - заключение на автора
4.Композиция:
а/епизоди - отделните епизоди в текста са новелите, които героите всеки ден разказват;
б/диалог - диалогът присъства неотменно в творбата, но на места бива преразказван от героите;
в/реч на автора - "Благородни мили дами, за чеято разтуха се заех с този така дълъг труд..."
г/реч на героя - "Истина е, че мъжете са разумът на жените (...) Но как да намерим мъже?"
д/пейзаж - "... една поляна с буйна зелена трева, където не прониквал ни един слънчев лъч. Духал лек ветрец."
е/описания на обстановката и героите - "въпреки че бил беден и къщичката му била малка..."
5.Особености на езика на писателя като средство за разкриване на образите и идейната насоченост на произведението - разказ в разказа
6.Жанр на текста - новела;
7.Заглавие/знаковост на заглавието/ - "Декамерон" - Десетднев, свързва се с идеята за десетте дни в разкази на новели;

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бокачо, "Декамерон" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.