Богомилство


Категория на документа: Литература


Българската философска и теологична мисъл за Петър Дънов
Учението на Петър Дънов е обект на теологични и философски анализи. През 1917 г. теологът Даниил Ласков публикува във вестник „Духовна култура” статиите: „Какво нещо е теософията” и „Как гледа Библията на теософския спиритизъм и окултизъм”, а през 1922 г. излиза книгата му „Петър Дънов и неговото учение”, в което дъновизмът се определя като „сбор от езически суеверия, теософски спиритизъм и окултизъм”. През 1929 г. Ангел Томов анализира в списание „Философски преглед” религиозно-философската концепция на учението, изтъквайки, че то може да бъде разбрано само като съставка на мистичната вълна на новото време, характеризираща се с растящ интерес към спиритизма и с настъпателно движение на теософията и на различните окултни школи и мистични общества в света. (Виж списание "Философски преглед", 1931, кн. II) По-късно авторитетният ремкеанец професор Димитър Михалчев публикува последователно в същото списание студиите „Религиозно-философският мироглед на Петър Дънов” (1930) и “Против дъновизма като теософско учение” (1931). Според него става дума за пантеистична метафизика, която увлича масите в мистицизъм и ги прави „загубена част от народа” за държавата и нацията.(Пак там) През 1940 г. психиатърът доктор Кирил Чолаков, ученик на Михалчев, публикува в списание „Душевно здраве” три критически статии, в които дава на Петър Дънов и многохилядните му последователи клинични диагнози.
Марксическата философия след 1944 г. разглежда Петър Дънов като основоположник на „специфично българско теософско учение” в условията на буржоазното общество. Последователите му се определят като хора „глухи и слепи към болките на епохата”. Лансират се тенденциозни версии за „самоубийство” на Петър Дънов, въпреки съществуващи документални доказателства за пневмония като непосредствена причина за смърт.
В края на 20 век някои неформални философски кръгове в България предлагат метода на структуралистична реконструкция в интерпретацията на текстовете на Петър Дънов. Според тях, те са построени на троичен диалог Христос-Аз-Другия, което позволява да бъдат видени отвътре и да бъдат преживени като Слово или морално събитие. Изтъква се, че само структуралистичната интерпретация ги прави научно разграничими от други езотерични или религиозни текстове, тъй като в литературата на православното християнство, теософията и източния окултизъм не може да бъде открита морфологията Христос-Аз-Другия.
В противоположност на обвиненията за безструктурност на проповедите на Петър Дънов се обосновава т.нар. музикален принцип, схващан като духовна практика на така наречения езотеричен ученик, при която четенето и/или слушането на Словото на Дънов одухотворява интелектуализма на съвременното съзнание, възвръща в него живота на така наречената космическа интелигентност. Чрез този метод според дъновистите ученикът непосредствено преживява онова, което Учителят, като принцип на Светия Дух, върши в него.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Богомилски книги и легенди-
Йордан Иванов (I изд. София 1925, II фототипно издание, изд. Наука и изкуство, 1970)
под редакцията на проф. Димитър Ангелов)

2.Из „Тайната(окултна)книга” на богомилите

3.Книга за богомилството-Боян Боев

4.И.Андреев-Историко-хронологически справочник(Издателство София 1988г.)

5.Донка Петканова-Стара българска литература.Апокрифи (София: Български писател, 1982.)

6. „Богомилското учение“,Антон Глогов 1935

7. Богомилството в България, Византия и Западна Европа в извори- АНГЕЛОВ, Д. , ПРИМОВ, Б., БАТАКЛИЕВ, Г. София: Наука и изкуство (233 стр.), 1967.

8. БЛАГОЕВ, Н.П. Правни и социални възгледи на богомилите. София: Царска придворна печатница

9.История на България,БАН,т.2, София 1981г.

10.История на България.БАН, т.3,София 1982г.

11. Филмът „Богомилите и Светият Граал”-Георги Василев

12. Биографията на Учителя Петър Дънов - Беинса Дуно, Езотерично Християнство

13. Проф. Андрей Пантев, доц. д-р Борислав Гаврилов. 100-те най-влиятелни българи в нашата история. С. 1997

14. История на Бялото Братство в България от представителния сайт на общество Бяло Братство

15. Учителя Петър Дънов, Пътят на Ученика, С. 1996г.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Богомилство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.