Битът и историята в романа на Иван Вазов "Под игото"


Категория на документа: Литература


 БИТЪТ И ИСТОРИЯТА В РОМАНА НА ВАЗОВ ''ПОД ИГОТО''

1.Заглавие и подзаглавие
Конкретно насочва вниманието към определен период,към време оставило траен белег в народното съзнание.Личен спомен за съвременниците.под-
текстово насочва вниманието към роба.
Етапи на въстанието:
-подготовката
-избухването
-поражението
''живота''-бита на българите(конкретизира етническата принадлежност на
героите в романа)
Доуточнява времевия отрязък от бълг.история.''предвечерието''-напреже-
ние очакване за промяна,за революция.Въвежда втората основна тема за
промяната.
2.Връзките на романовото време и пространство с извънезиковото.
Събитията следват хронологично станалото в надвечерието на предосво-
бождението:
-прохладната майска вечер(идването на Кралича)
-6 месечния му престой
-1875г.
-Огнянов-разкрит
-апостолската му дейност и укриването му(точно една година)
-разговорите в Ганковото кафене
-херцовското въстание,Кримската война,Старозагорското въстание
-в.''Независимост''
-1876
Пространството-множество знаци,географски названия,опрделители на националното пространство
-Бяла черква-Сопот
-К.-Карлово
-Копривщица,Клисура,Веригово,Стремската долина,цяла Тракия
3.Бита в романа
-Началната глав като въведение в бълг.битие
''Гост''-посрещане,гостоприемство
''Тая''-конкретизира,залага някаква определеност
''майска вечер''-времеви определител
Въвежда се един от героите в текста-очертава средищната му позиция в романа.''гологлав,по халат''-домашна обстановка-непринудена,естествена,дом.пространство
''вечеряше''-продължителност,повтаряемост
''с челядта си....''-цялото семейство,мини модел на българската общност
''около трапезата''-сплотеност,задружие
''както по обикновение''-въвежда в обичая,в традицията.
Вписват се и други детайли:
-лозата-дървото на живота
''бистрия и студен чучур на барата''-източник на живота ,символ на неговата вечност
Цикличност-деня и ноща
чимшира-безсмертието ,кръговрата на живота (любов,плодовитост,смърт)
Извечно бълг.битие-постоянност,уседналост
''зида''-ограден двор,защита укрепеност,очертава границата между два святя-света на българското и света на поробителя.Вътре в дома българинът се чувства укрепен.Напускането,излизането от дома се свързва със заплаха.
Идеята за защитеност-сравнението с песента на лястовичката-покровителственото начало.
Подредбата-патриархална йерархия,подредеността в семейството

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Битът и историята в романа на Иван Вазов "Под игото" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.