Балканите сравнителна народопсихология


Категория на документа: Литература


Особено силно влияние върху националния характер на гърците е тяхната убеденост относно произхода им от древните гърци. Принадлежността към една от основополагащите култури на западната цивилизация е повод за на моменти прекалената гордост и самоувереност в характера на днешните гърци.

Албания

Албанците са до голяма степен традиционалисти, изповядващи строги патриархални и религиозни ценности. Израз на този традиционализъм е албанският канон – елемент на традиционалното право на албанците, който все още функционира в пълна сила в албанското общество.

Румъния

Сърбия

Основната психологическа особеност на сърбите се намира в техния национализъм. Разпадането на Югославия най-силно засяга тази характеристика – през 1992 г. се отцепват Словения, Хърватия, Македония и Босна и Херцеговина, през 2006 г. и Черна гора става самостоятелна държава, през 2008 г. Косово обявява своята независимост.

Турция

Най-значителната трансформация в националния характер на турците се осъществява чрез реформите налагани строго от Мустафа Кемал Ататюрк по време на превръщането на Османската империя в модерна, светска турска държава.

България

„Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество — винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава.”
Атанас Буров

Не е ясно по какъв начин е възникнало това легендарно надхитряне, присъщо за българите. Думите на Буровса изречени в началото на 20-ти век, следователно в периода на комунистическото управление може да се търси само развитието на тази черта. През Османското владичество подобно поведение може да бъде оправдано от желанието за самосъхранение и оцеляване в негостоприемната за българите система. Твърдение за взаимстването му от ориенталския характер на империята не може да бъде безрезервно възприемано - ако в ориенталското пазарене и двете страни остават удовлетворени от размяната, то надхитрянето предполага единият да бъде ощетен.

Балкански национален характер

Глобализация или „балканизация”?

През последните години се разпространява доста широко виждането, че народопсихологията губи безвъзвратно своята актуалност. Смята се, че настъпващата глобализация снема от дневния ред на историята проблемите на нацията и на народа. Ефектът е точно обратен, глобализацията не само не изхвърля от науката проблемите на нацията, но още повече ги изостря. Това става поради борбата на нациите за опазване на тяхната културна самобитност и идентичност, както и поради процесите на значителна трансформация, които те са принудени да осъществят на настоящата фаза на глобализацията.
За народите на Балканите идентичността е жизнено важна. Значението да си различен спрямо другите е толкова голямо, че от определението, което ги обединява не само географски – „балкански”, възниква терминът „балканизация”. Това е геополитически термин, който се използва, за да опише процеса на разделение на региони или държави в по-малки региони или държави, които са най-често настроени враждебно или несъпричастно една към друга.

Балканите днес

Балканите и днес са поле на конфликти и динамични международни отношения – най-актуален е въпросът с новопровъзгласилата независимост Република Косово; продължават споровете на Македония и Гърция за името на първата; албанският национализъм; отношенията между България и Македония; отношенията свързани с големите енергийни проекти в района и др.

Балканите не могат да са символ на друго освен географския район и термин, означаващ разделение. Народите, които го населяват, са обединенявани само от отстояването на тяхната си история, а понякога и на част от чуждата. Всички се смятат за господари на територията и цивилизацията на полуострова и всички настояват за това, което заслужават.

Библиография:

1. Семов, Марко Бългъринът – познат и непознат, 1987
2. Генчев, Николай, Българската култура XV-XIXв., 1988
3. В-к „Стандарт”, брой 6066, „Държавникът - с тежки юмруци и да говори сладко”
4. Интернет издания свързани с историята на балканските народиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Балканите сравнителна народопсихология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.