Бай Ганьо


Категория на документа: ЛитератураСъвсем намясто тук е наблюдението на Михаил Неделчев, че при пътуването за изложението в Прага духът на байганьовщината се носи над целия български влак. Бай Ганьо е просто най-големият байганьовец.

По-важно обаче е друго. В Европа БГ и подобните нему се открояват сред множеството. Силата и заплахата, които БГ излъчва в България, са свързани с войнството, чийто пълководец е БГ. Тази армия, вървяща след него, нараства и в един момент тези, срещу които те воюват, се оказват в малцинство - Граматиков. Армията, предвождана от БГ, окупира възлови позиции в управлението, упражнява влияние в парламента, полицията, печата. Под съмнение са поставени моралните фундаменти на обществото.

Героят изпълнява заканата си. Той триумфално се завръща в родината, самоупълномощава се да управлява България, да я "цивилизова" според собствените си мерки за цивилизованост. Още с появата си в "БГ се връща от Европа" той уж е същият - само вратовръзката му е нова и чувството му за превъзходство над другите. Ключът към оценката на новото дава един авторов коментар: Човекът врял и кипял из Европа, Европа му станала като таквоз... като нищо. В това като нищо, изречено след многоточие, се таи огромен смислов потенциал. Това е сигнал, предупреждаващ читателя, че оттук нататък образът на Европа ще се явява в преобърнат вид. Това ще е една Бай-Ганьова Европа. От истинската той не е взел нищо освен огромното си хипертрофирано самочувствие. Пребиваването си на запад БГ ще използва, за да гради авторитет сред простите и непросветените, които ще ръководи. Той гледа с високомерие на България и на българите (в І част беше отправил същия поглед към европейците, изтъквайки мними или действителни преимущества на своите съотечественици.)

Ех, Прàтер, Прàтер!... Минавало ли ви е през ума какво нещо е туй Прàтера! Ама отде ще ви мине през ума. А да взема да ви разправям - не можете го разбра. Това все пак е невинна забележка в сравнение с кипването на БГ пред Гуньо адвокатина: Ами как се говори бе, келеш! Ти мене ли ще ме учиш!... Ти знаеш ли кой съм аз? Ти знаеш ли, че аз цяла Европа съм изходил? Не съм като тебе дърво! Ти знаеш ли, че туй Иречек-Миречек ей тъй - зяпнали са ме слушали, като им заприказвам. Мен англичани, мен американци ихтибар (от тур. "уважение") са ми правили в Дрезден... че ти ли на ум ще ме учиш?...

БГ лансира своя, абсолютно измислена версия за събитията. Той лъже безскрупулно, но умее да излезе от положението. Във ІІ част читателят е свидетел на интересен обрат на отношенията на героя с Европа. От враждебна и чужда, когато се намира в самия й център, тя му става твърде близка, щом се намира далече от нея. Нейният образ коректив се явява в преобърнат, и то от самия герой, вид. Образът на Европа се явява пригоден и послушен, така той може да послужи на политическите манипулации на БГ.

Грубите, просташките действия на БГ са повдигнати на степен във ІІ част. Те стават обществено опасни. БГ, правещ избори, е поставен в сцена, родееща се с библейския апокалипсис. Той е в центъра на войнството на сатаната.

Отново на въпроса за това, дали БГ е европеец. Сега този въпрос получава два отговора, които взаимно се изключват. Те спорят във и извън рамките на творбата.
* Първият е даден от самия герой и обкръжението му и гласи, че БГ е европеец не само защото е бил в Европа, не само защото се е самообявил за такъв, а защото притежава качества, умения да ръководи, придобити не другаде, а именно в Европа.
* Вторият отговор е даден от автора и звучи най-силно в кроя на творбата. Той е категорично отрицателен. Псевдоевропеецът БГ е представител на силните на деня. Неговият антипод е АК, в образа на когото се оглежда драмата на недооценения, почти унищожения български интелигент от европейски тип.
4. Образът на БГ.

Въпреки яркото му художествено присъствие БГ е представен като герой без минало - индивидуално и социално. Дори неговият портрет е твърде фрагментарно очертан (по-детайлна портретна характеристика има само в "БГ в банята"). Очевидно е, че акцентът е поставен върху морално-психологическия резултат, възникнал на комичния фронт, при комичния сблъсък на двете силно раздалечени култури - патриархалната (българската) и модерната (европейската).

-} Образът на БГ е образ тип, образ явление. Индивидуалното у него може да се каже, че на практика е елиминирано напълно.

Мненията за типа БГ могат да се сумират по следния начин:
* Социално-исторически тип на българския буржоа от епохата на натрупване на капитала (марксическата критика в лицето на Д.Благоев, Г.Кирков, Ив.Мешеков);
* Национален тип на българина/ балканеца (Б.Пенев, Вл.Василев, Б.Ангелов, М.Николов);
* Културно-исторически тип на преходно време (Б.Пенев, Б.Ничев);
* Изменчив, динамичен исторически тип (Св.Игов);
* Творбата "снема" социокултурен национален момент, изразен чрез образа тип на БГ и образа тип на разказвача (В.Стефанов).
=} БГ е образ тип, рожба на определени социално-психологически и културни обстоятелства, които не се ограничават във времето и пространството. Те могат да се трансформират и нюансират в зависимост от историческия момент и от националната специфика. Необходимите условия за раждането на подобно явление се появяват при бързите промени на една система, заменяща се с друга.

Този тип - едновременно колоритен и плашещ, има за цел да предпази човека от деформация на човешкото.

Основните характеристики на този образ тип и техните конкретни измерения са:
1. груба материалистична, прагматична същност, подценяване и страх от духовното, от достойното у човека;
* келепирджилък: Личното наше земно доволство - ето идеала. "Писмо от Бай Ганя до Константина Величкова";
* нагаждане, хамелеонство: Тегли му едно верноподаничество! "БГ журналист";
* съзнателно обезценяване на стойностите, до които не е в състояние да се докосне;
* отрицателно отношение към учените, към образованието изобщо: Страшни диванета са туй учените. "БГ на изложението в Прага";
* подозрителност, мнителност, липса на вяра в човека: Не ги гледай, че са такива мазни. "БГ пътува";
* особена подозрителност към чужденците: Ама проста работа са тия немци. "БГ в банята";
* агресивност, безцеремонност, незачитане на човешката личност и права: Блъскай, майка му стара, пред нищо не спирай!.
2. неподплатено с нищо свръхсамочувствие: Какво да ви обяснявам, не можете го разбра;
3. омраза към инакомислещите, към другостта въобще;
4. цинично, спекулативно отношение към родното.

БГ въплъщава липсата на идеали и пълното отчуждение на човека от доброто. Той е самотен в личен план - не се споменава за дом, любов, семейство, деца... При него като че ли са разрушени всички връзки, съотнасящи го с обикновеното, нормалното. Животът му е навлязъл в изкривени измерения. БГ е характерно явление в болно общество. Истинската вяра на АК е, че героят му, излязъл извън границите на творбата, ще става все по-самотен, че ще има здрави устои в обществото, което ще съумее да го идентифицира, преодолее и изхвърли.
??

??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бай Ганьо 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.