Антична и западноевропейска литература


Категория на документа: Литература


Ибсен слага края на традиционния тип драма. Ибсеноват адрама е в проза. Героите му са обикновени хора. Те са съвременници на своите зрители.
“Нора” – Нора взема пари на заем за да спаси своя тежко болен мъж. Мъжът й разбира, но не я оправдава, а мисли за обществото. Изводите се правят посредством анализа. Случва се нещо, което героите анализират.

Край.

От преписвача:
Благодаря на отзивчивата колежка, която ми предостави лекциите. Присъствието на лекции е препоръчително, доколкото е известно, че редовното присъствие дава по-голям шанс за вземане на изпита. За съжаление на места има неясноти, които са отбелязани с червен шрифт. Също така искам да изкажа благодарност на Google и Wikipedia. Смятах да включа информация за всички имена, срещащи се в лекциите, но това би ми отнело твърде много време, а и ползата би била съмнителна. За повече информация препоръчвам да се обръщате към Google и Wikipedia, както и към учебниците и статиите изброени в текста. Призовавам също така всеки да направи едно добро дела и да прехвърли в електронен вид лекциите си – така те биха били полезни на много повече хора. Извинявам се за многобройните правописни и пунктуационни грешки. В по-голямата си част те са допуснати поради липса на време. И... Дал бог 3!Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Антична и западноевропейска литература 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.