Антична и западноевропейска литература


Категория на документа: Литература


Людвикг Тик – пише и приказки. Пишат се главно произведения алегории, максимално отдалечени от реалността.

2 – Предимно фолклористичен етап.

Братя Шлегел, братя Грим. Брентано, Арнин – сборник “Вълшебният рог на момчето” – преработки на немски фолклор.

3 – Хофман, Шамисо – Синтез между романтизъм и реализъм.
Проникват елементи на реализма.
Жанрове:
Романтичените творци са хора със странни психологически състояния. Творецът протестира и се затваря в себе си. Човекът, който се дистанцира от заобикалящия го свят.

Създават се жанрове – хибриди.
Романи, но роман- приказка, алегория и пр.
Новела – История за необичайно състояние на героя.
Драма – в относително чист вид се появява във Франция – Виктор Юго.
В Англия и Германия драмите са по-скоро за четене, отколкото за сцена. Пример – Байрон – Манфред.

Фрагменти – кратки отрязъци, нахвърлени мисли.
Много музикални жанрове се пренасят в литературата.
Исторически роман – Уолтър Скот – историята на нацията, Виктор Юго – историята на етноса.

Специално отношение към средновековието – това е идилично време, чисто. Затова романите са насочени към средновековието – “Парижката света богородица”

Романтични герои. Романтичният свят е реален и иреален.
Реален свят – обективен Иреален свят – субективен. Мечти, фантазии, блянове.
Рацио – стремежа на героя да премине в иреалния свят. Ирационален.

1 етап – героят на фона на реалния свят. Героят осъзнава своята различност. Противопоставя се на реалния свят.
2 етап – героят започва да се отчуждава от реалния свят.
3 етап – героят се отчуждава не само от реалния свят, но и от самия себе си. Той полудява или умира. Осъзнава невъзможността да живее в по-добър свят.

От една страна символите, а от друга – куклите и автоматите. – знаци за овеществяването на човека, който живее в реалния свят.

Сънят – средство, чрез което героите пресичат от единия в другия свят.
Митът – има ритуали.
Героите са самотници, аутсайдери.

19 век.

от 30-те до 60-70 години – европейски реализъм.
Във Франция – Стендал, Балзак, Флобер.
Стендал стои най-близо до романтизма, Балзак е типичен реалист, а Флобер е междъ реализма и натурализма.

От 70-те години – Натурализъм – Франция. Основни представители – Зола, Мопасан “Bel ami”

Самите натуралисти твърдят, че правят скици от натура. Натурализмът се базира на открития в психологията и генетиката от втората половина на 19 век. Натурализмът продължава реализма.
От 80 до 90 години – времето на символизма.
Бодлер, Верлен, Рембо, Маларме – Франция.
Ибсен – “Нора” = “Куклен дом”

Ибсен – от 60 до края на века.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Антична и западноевропейска литература 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.