Антична и западноевропейска литература


Категория на документа: Литература


4 Тотемизъм – обожествяване на растения и животни.
5 Антропоморфизъм – обожествяване на хора.ю

Да се знае:

Основни цикли – Троянски, Тивански, Цикъл за аргонавтите, Цикъл за атридите.
Как е създаден светът според гръцката митология
Софокъл – Едип цар. Омир – Илиада.

Омир, омировият въпрос. Илиада.

Омировият въпрос – съществувал ли е Омир или не. Всички изследователи са единодушни, че омировият епос е първата литература в античността, създаден през 8 век пр.н.е. в геометричната епоха. В края на 8в. Пр.н.е. се създава и разпространява буквеното писмо, но 3в пр.н.е. са първите записи на омировите произведения. През този век става и разделението на “Илиада” на 24 песни.Броят е 24, защото буквите в гр. азбука са 24. Омиров епос – “Илиада”, “Одисея”.

Троянски митологичен цикъл.

Съществувал ли е Омир? Според повечето изследователи той е съществувал. Този въпрос се появява през 18в – просвещението. В началото на 18в. Джовани Батиста Вико публикува “Новата наука” – в него той категорично твърди, че Омир е по-скоро обобщен образ на певец, отколкото реална личност. От 1725г – ожесточен спор по въпроса за съществуването на Омир. Оформят се няколко школи:
1 Школа на Волфианците – Волф е основоположник на тази школа. Според нея Омировите поеми не са създадени първоначално във вида в който са достигнали до нас днес. Аргументи: Не може в етап на усвояване на писмеността да са създадат поеми с толкова голям обем. Считат, че дори и да е написал нещо Омир, то не е достигнало до нас.
2 Школа на унитаристите. Лахман е основоположник. Те търсят факти, с които да се противопоставят на тезата на Волф. Според тях Омир е съществувал.
3 Школа на сепаратистие. Теория на отделянето. Според тях първоначално е имало няколко песни, които на по-късен етап са били обединени в “Илиада” и “Одисея”.
4 Школа за първоначалното ядро. Първоначално е имало една малка поема, която е била допълвана постоянно и е стигнала до обема на “Илиада”.
5 Школа за контаминирането – И “Илиада” и “Одисея” в себе си съчетават няколко различни по-малки поеми.

20в. учените считат, че Омир е съществувал, в “Илиада са се напластявали от различни векове.

Епос

1 Мит. епос – Епически поеми за божествата и създаването на света.
Борба на героите с различни чудовища – етап на ранния героизъм.

2 Героически епос. За делата на героите и техните подвизи. “Илиада” и “Одисея” са типични представители на героичния епос. В този епос се представят мащабни събития. Действието се развива на принципа минало-настояще. Гледната точка е точката на певеца. Композицията на епическите поеми е отворена – имаме низ от ситуации. Винаги между отделните сцени може да се добави нещо ново. Епическата поема никога не е завършена. Основни мотиви – честолюбие, гняв, слава и т.н. Омировите поеми се появяват в края на устната епоха и началото на писмената.

Особености на елинския епос.
- Създава се и се разпространява устно.
- Епическите поеми са представяни по време на празници – това предопределя и тяхното нееднократно ползване.
- Формулен стил – постоянни епитети, постоянни епически конструкции с цел по-лесното им запомняне.

Сравнение между “Илиада” и “Одисея”

Изследователите поставят половин век между двете произведения. “Илиада” е първа. Аргументи: В “Одисея” са познавали желязото, “Илиада” представя събитието “троянска война” – разказано е посредством множество герои. В “Одисея” има множество събития, представени чрез един герой. Композицията на “Илиада” е по-проста, а на “Одисея” е по-сложна  има множество ретардации,

Изобразяване. Илиада представя коварни и отмъстителни божества (това съответства на по-ранен етап от литературното мислене), в “Одисея” поговете са много по-очовечени, по-елинични. Стеснена е намесата на божествения свят.

Мит и литература.

1 Митът за троянската война. В “Илиада” авторът взема отделни части от този мит.

Мит: (Уикипедия)

древногръцката митология Зевс станал върховен бог като свалил от власт своя баща Кронос; Преди това Кронос също взел властта със сила от своя баща Уран. Зевс научил, че според пророчество властта ще му бъде отнета от негов син. Според друго пророчество, морската нимфа Тетида, с която Зевс имал връзка, ще роди син, който ще стане по-велик от баща си. Вероятно заради това Тетида била сгодена за най-възрастния цар - Пелей. Тетида родила от Пелей син - Ахил. Било предсказано, че той ще умре млад в Троя. С надеждата да го предпази докато бил бебе, Тетида го потопила във водите на Стикс, правейки го неуязвим за оръжия. Само петата му, там където го е държала, останала непотопена. Когато пораснал Ахил станал най-великият от всички смъртни воини.
Решението на Парис, Рубенс, Национална галерия, Лондон
Решението на Парис, Рубенс, Национална галерия, ЛондонСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Антична и западноевропейска литература 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.