Анализи върху творчеството на Никола Йонков Вапцаров


Категория на документа: Литература


„СЪН”
1. Стихотворението „Сън” от цикъла „Песни за една страна” представя копнежа по един утопичен свят – на човешката осъщественост, на свободата и позитивните връзки с другите. Във времето на войната, когато се чувства заплашено, човешкото търси убежище в мечтата. В текстовете на Вапцаров тя е антитеза на реалността, дарява човека с мигове на радост и щастие.
2. Заглавие:
сън = блян, мечта (представя се душевно състояние); нереалност; съкровено желание; щастие; всички понятия намират приложение в стихотворението.
3. Сънят на Фернандес е израз на Вапцаровата утопия за бъдещия свят – на свободата, равенството, осмисленото човешко съществуване. Времето в съня на лирическия персонаж е конкретно определено – „войната свършена”. Войната е израз на суровото, динамично и драматично съвремие, в което човекът е в състояние на напрегнатост, неизвестност; краят й е своеобразен преход към нов свят, в който хората сами насочват, градят собственото си битие: „и всичко е във нашата ръка”. Пространството, което обитава героят във въображението си, е познатото пространство на завода, но за разлика от стихотворението „Завод”, е натоварено с различни смислови стойности. Някаква чудодейна метаморфоза са претърпели машините – „частите им блеснали – злато”. Чрез символните стойности на златото машината става знак за просветление, за облагородяване на човешките отношения. Заличено е неравенството, наложено от йерархията – надзирател и работник са обединени от приятелството, което дарява щастие, изразено чрез смеха: „В завода ти, Лорù, си надзирател/ и казваш: „Днеска искам триста болта!”/ „Добре, Лорù, отлично мой приятел!”/ И двамата се смееме доволни”. В света мечта е преодоляно познатото от предходни Вапцарови текстове отчуждение между човека и природата, в „Сън” те са в хармония – широкият небосвод и блестящото небе пораждат усещане за свобода, красота, чистота и простор. Междутекстовият диалог със „Завод” откроява изградената опозиция между реалното (равнозначно на несвободно) и нереалното, мечтаното (равнозначно на освободено): „И става толкова задушно,/ че да дишаш не би могъл спокойно,/ с пълна гръд” („Завод”) – „И дишаш, дишаш толкова свободно!/ И сам не вярваш, че това си ти” („Сън”).
4. Конфликтът реалност – мечта е разгърнат чрез двамата герои – Фернандес и Лори. Фернандес е отдаденият на мечтата, този, който съумява, въпреки приближаващата се опасност от предстоящия бой, да следва копнежа по щастлив живот. Лори е човекът на реалния свят, за когото в настоящата ситуация сънищата са неуместни: „По-тихо! Скрий главата си! Отвън/ на педя са от нас, не говори!”. Лори обаче постепенно се оказва увлечен в разказа; комуникативната ситуация разкрива неговото преображение: „Лорù погледна другия в очите/ (те бяха толкова детински днес),/ усмихна се и каза уж сърдито:/ „Какъв си ти мечтател, Фернандес!”. Мотивът за детското утвърждава чистотата на идеала, а усмивката на Лори доказва силата на мечтата – тя увлича, опиянява, защото предлага онези стойности, към които всеки човек се стреми – мир, свобода и любов. Затова и понятието в заглавието не е членувано, не е конкретизирано – сънят мечта е на Фернандес, но и на Лори, на Вапцаров, на читателя. Конкретна и реална е войната – метафора на жестокото, тревожно, конфликтно битие на човека; нереален, но вечен, общочовешки е копнежът по мирен, свободен и хармоничен свят.
5. Противопоставянето между реалността и мечтата е представено и чрез метафорите на мрака и светлината. Във финала на текста мракът отстъпва „във паника,/ без строй” – метафората проправя път на надеждата за ново начало, за бъдещ справедлив свят. Текстът обаче завършва със завръщане към действителността: „Сигнал за бой!/ Започваше атака…”. Вапцаров оставя отворен край на творбата си. Оставя на читателя сам да прецени дали в конкретните обстоятелства реалността трябва да надделее, или не. И все пак поетът представя и своята гледна точка, разкривайки човешката мечта за прекрасен свят, за истинско, смислено човешко съществуване.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализи върху творчеството на Никола Йонков Вапцаров 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.