Анализи на Ботевите стихотворения


Категория на документа: Литература


---разочарование-героят е разочарован от коварния свят;разочарован от участта на народа си(невъзножност да я промени)

---страдание-лир.герой се чувства самотен,защото никой не споделя възгледите му; неговите идеи; героят не намира съмишленици
Образи-лир.герой Аз и брата към когото отправя диалога,но той не е пряк участник в него
Поетика:

---изповеден характер

---автобиографичен характер(лична история;творческа автобиография)

---диалогичност(диалог с брата си)

---метафоричност

---актуалност на проблематиката

---смислова натовареност на мълчанието и премълчаването

---понятия (отечество,свобода,народ)
Д е л б а
Творческа история-Стихотворението е печатано за първи път във в.”Свобода” през 1870год. с посвещение „Любену Каравелову”.Ботев го печата отново в бр.1 на в.”Дума”,за да подчертае идейната връзка между органа на революционната партия и своя вестник.Не е известно кога точно е създадена творбата,поетът я поднася на читателите почти едновременно с „Елегия”
Тема-Пътят на саможертвата.Самотата е преодоляна и има алтернатива за бъдещето
Жанрова специфика:

---диалог (обръщение към своя съмишленик)

---елегия
Проблеми и ценности-Героят вече не е сам,намерил е съмишленик по идеи и цели,и тогава страданието ще спре
Образи-В „Делба” Ботев за първи път в своята поезия набелязва образа на революционера,подчертавайки преди всичко неговата твърдост и преданост към идеала,моралната му устойчивост,вярата и готовността за саможертва.Лир.герой не се страхува от упреците на съвремието
Поетика:

---алитерация

---антитезисни противопоставяния (принцип на контраста)

---оксиморон

---реторични въпроси

---олицетворение (дълбок сън)
Е л е г и я
Творческа история-Написана преди 1870год.Стихотворението е обнародвано във в.”Свобода” през 1870година.
Тема-Творбата,в която са представени трагични изживявания-скръб,отчаяние,безнадеждност.И това чувство е резултат от изразен или долавящ се конфликт,което определя вътрешния драматизъм в „Елегия”
Жанрова специфика:

---елегия

---диалог

---монолог (героят задава въпроси,чиито отговори не очаква да получи)
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализи на Ботевите стихотворения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.