Aнализ на 10-та глава на "Немили-недраги"


Категория на документа: Литература


 НЕМИЛИ - НЕДРАГИ ОТ ИВАН ВАЗОВ

АНАЛИЗ НА 10 ГЛАВА

В центъра на десета глава писателя умело ни представя един герой, който до момента с създал в читателя противоречива представа за себе си. Сега автора ни разкрива неговата същност - той е решителен и смел човек, готов на всяка цена да постигне делото си. С действията си доказва, е щом делото го зове, възвръща облика си на борец и с действията си доказва, че е способен да извърши дори и невъзможното. Невъзможни изглеждат себеотрицанието и решителността, проявени от Македонски при преминаването на замръзналия Дунав. Но тъкмо чрез тях той доказва, че не е празнодумец, а човек на действието. Доказва, че симпатичният мошеник, за когото би могъл да бъде сметнат до момента, е само делничното му лице.За изключителни обстоятелства, като тези, изобразени в десета глава, той има друг облик - може би по-истински.
Зимният пейзаж подчертава смелостта на героя и създава тягостно предчувствие. С умела метафора автора ни подсказва за притаената мощ на реката. Контрастът между безкрайното замръзнало водно поле и малките хора внушава предстоящи драматични събития и ни загатва за тревогите на нощния странник, едновременно еднакъв и различаващ се от останалите пътници. Определени акценти в описваната картина вещаят гибелна опасност - колибите, които приличат на "гробове сред пустите и голи пространства"; стъпките на персонажа, умиращи "безшумно"; единствен спътник на скитника е вятърът"мъртвец", който пълни "нощната самотия с гробовен шум". Неговото "погребално пение" злокобно предупреждава за дебнещата смъртна опасност - незамръзналата ивица вода.
Началната картина символно предвещава изпитанията, които очакват пътника. Суровите условия, в които действа куриерът, създават условие за огромното усилие, което изисква изпълнението н мисията. Многобройни са превъплъщенията, които претърпява Македонски, докато премине на другия бряг. За да занесе писмото на браилските хъшове до Левски, опитният хъш се е превърнал в незабележим пътник. Въпреки глада и изтощението, които са причината за умората и обилната пот по врата и гърдите, хъшът твърдо и непоколебимо напредва към своята цел.
Неочакваното препятствие е голямо изпитание за героя и дава възможност за реалистично изграждане на образа му. Хъшът не е подготвен за среща с подобна пречка - незамръзналата ивица вода, злокобно предупреждаваща за смъртна опастност. Въпреки неговото слисване от непреодолимата трудност, героят не пада духом, а се втурва да търси решение. Завръщането му на румънския бряг го изправя пред ново препятствие - срещата с влаха. Тя е изпитание за човечността и физическата издръжливост на бившия воевода. Въпреки смъртната опастност да бъде заловен от сражата, Македонски не се предава и вижда спасението на родината си в борбата си с влаха за спасителната дъска. Пред зеещата бездна браилският куриер, който не се е кръстил от години, се прекръства. Напрегната сцена приключва с успешното преминаване през "моста". Пред зеещата бездна браилският куриер, който не се е кръстил от години, се прекръства.
Нови изпитания очакват храбрия хъш, когато наближава родния бряг. Героят е на своеобразен кръстопът, но не изпада в колебания, а тръгва срещу риска. Приготвеният револвер е знак за готовността да се посрещне всяко ново премеждие. С висок дух и самообладание Македонски успява да премине и следващата трудност - ненадейно изникналия насреща му войник от турския караул. Пълзенето, бягането и озъртането издават непримиримостта на героя с обстоятелствата. Той не си позволява дори мигновено отпускане. Избира обиколен път, защото е предпазлив.
Благодарение на способностите си куриерът достига целта си - къщата на баба Тонка, където го очаква Апостолът. Диалогът между нощният посетител и баба Тонка е кратък и сдържан. Старицата е недоверчива, защото обстоятелствата я задължават да бъде сигурна, че гостът не е случаен човек, а очакваният пратеник на браилския революционен комитет. Изпълнил достойно мисията си, хъшът се радва на заслужен почивка. Домът на закрилницата на борците за свобода предлага сигурност, топлина и храна. Обръщението "синко" , топлият въздух и сгрятата гозба карат Македонски да се почувства желан, да се освободи от напрежението. Героят е заведен в подземно скривалище, в което се е подслонил Левски, очакващ браилския пратеник и занимаващ се с комитетските дела дори и в този късен час. Авторът не ни представя образа на Апостола, но успява да внуши нравственото величие на тази историческа фигура.
Присъствието на историческите лица в края на десета глава придава достоверност на срещата и подчертава значимостта на стореното от Македонски. Куриерската мисия осъществява неговата мечта да поеме пътя на рисковете и саможертвата. Чрез десета глава хъшът утвърждава образа си на един от най-колоритните персонажи в повестта и доказва с делата си, че е истински герой, достоен представител на браилското съзаклятие.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Aнализ на 10-та глава на "Немили-недраги" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.