Ахил и Хектор – двете лица на героизма в "Илиада"


Категория на документа: Литература


Ахил и Хектор - двете лица на героизма в "Илиада"
Вече сте разбрали, че войната е обичаен начин на живот в древността. В битките героите са изявявали най-силните си качества. Идеалът на античния човек 'здрав дух в здраво тяло' се въплъщава в образа на война, а най-добрите от войската събират и най-много от качествата на колектива - сила, красота, умения в боя, ум. Двамата най-смели представители на двете вражески общности в Илиада са Ахил и Хектор. След като говорихте защо техният двубой е кулминация на действието в Омировия епос, този час ще се опитаме да ги съпоставим от гледна точка на античния човек, за да видим с какво те изразяват неговия идеал и защо боговете предпочитат да запазят (макар и временно) Ахил и избират Хектор да умре. За целта ще проследим как са изградени образите им, по какво си приличат и по какво се различават. Запишете темата на урока:
Ахил и Хектор - двете лица на героизма в "Илиада"
Когато говорихте за Терсит като единственото отрицание на героичния идеал в поемата, изведохте някои от най-важните определения, които текстът дава за Ахил. Погледнете си таблицата, която направихте, и припомнете - кой е Ахил и защо е пример за епически герой? - той е митичен герой, с благородно потекло; - тръгнал е да се бие, защото е дал дума на Агамемнон да му помогне да си върне Елена, а за война е много важно да удържи на думата си; - Ахил почита царя и законите на колектива и се отнася с уважение към него, дори когато е гневен и търси справедливост в свадата си за Бризеида. Най-важната награда за него е славата, която извоюва в битките.
По същата логика припомнете мястото на Хектор в историята на Троя? - той също е герой от мита за Троянската война, по-големият и по-мъдрият син на цар Приам, най-добрият войн от троянци; - участва във войната, за да защити своя град и правото на брат си да запази жената, която обича; - уважава своите родители и жена си и още по-вече - загрижен е за гражданите на Троя. Какво е отношението му към най-силния от враговете - Ахил? - изпълнен е с респект към него, знае неговия божествен произход и макар да го ненавижда, признава качествата му на войн (нарича го 'превъзходен'). Следователно, по основните си характеристики Ахил и Хектор са много подобни.
Избройте някои от прилагателните, с които Омир описва физическите качества на двамата герои:
- за Ахил: богоравен, божествен, бързоног, превъзходен (записвате на дъската)
- за Хектор: шлемовеец, светлият, блестящият, славният (записвате)
Сравнете ги (как мислите - синонимни или противоположни са тези определения?) - всъщност са синонимни: 'светлият' и 'блестящият' са подобни на 'богоравен' и 'божествен', защото светлината се свързва с божественото начало; 'шлемовеец' е синоним на 'бързоног' (шлемът се вее, защото бяга много бързо); славен и превъзходен също са близки по смисъл. Можем да направим извода, че Омир представя двамата противници като равностойни по сила и красота, а и двамата са любимци на боговете и са защитавани от тях (Хектор - от Аполон; Ахил - от Атина).
Нека се опитаме да обособим сега разликите между двамата герои. Първата сцена, в която виждаме Ахил, е свадата му с Агамемнон. Първият момент, когато се запознаваме по-подробно с Хектор е в 6-та песен - прощаването му с Андромаха. Как мислите - защо Ахил е въведен в ситуация сред останалите войни и в спор с другия най-силен ахеец (царя), а Хектор е представен с разговора му с неговата съпруга? - за да отговорите, си припомнете кои важни за древния човек ценности се утвърждават в едната и в другата песен:
- в спора между Ахил и Агамемнон се проявява правото на най-силните в битките да печелят най-голямата слава и най-голямата плячка. Виждаме Ахил в неговата най-важна роля - на водач, чиято гордост е наранена с отнемането на Бризеида и той търси справедливост, за да се възстанови славата му на победител. Т.е. героят е представен като войн.
- Прощаването на Хектор с Андромаха показва най-силния от троянците в много по-човешка ситуация - на баща и съпруг. Това се свързва по-скоро с мирното време. А заветът на бащата към неговия син говори за дълга за продължаване на рода (Ахил няма семейство и неговите задължения се изчерпват само с действията му на войн, а Хектор трябва да мисли за жена си, детето, за бъдещия цар на Троя и това го прави по-близък до човешкото в сравнение с божествения облик на почти безсмъртния му противник).
Можем да обобщим, че начина, по който са въведени двамата герои в действието, определя по-нататък и двете лица на героичното в епоса - на безпощадния към враговете богоравен и желаещия да извоюва мир за своите съграждани син на царя, баща на бъдещия цар и любящ съпруг. Тези две посоки в разгръщането на образите наблюдавахте и миналия час, когато коментирахте кулминацията - двубоя на Ахил и Хектор пред стените на Троя.
Нека погледнем отново 22-ра песен и видим как се проявява войнската злоба и миролюбието. Вие коментирахте как родителите и Андромаха се опитват да спрат Хектор, видяхте страха му при вида на приближаващия към него Ахил и желанието на троянеца да предложи мирно разрешение на войната. Разбрахте и как боговете предрешават изхода на битката в полза на Ахил. Нека прочетем развитието на самия двубой и да коментираме поведението на всеки от героите. Коментирайте първите реакции на Ахил и Хектор при започването на двубоя (вие четете):
Ахил: Знак на войските Ахил богоравен с главата си даде:
никой стрелите си остри не трябва по Хектор да хвърля:
славата друг да му вземе, а той да пристигне след него...

Хектор: 250 "Няма да бягам от тебе, тъй както по-рано, Ахиле.
С тичане трижди опасах града на Приама, не смеех
в бой да те чакам. Сега ме подтиква сърцето отново
да те посрещна: аз теб да убия или да загина.

Твоето тяло не ще осквернявам, щом Зевс олимпийски
днеска ми прати победа и щом ти душата изтръгна.
Само ще смъкна, Ахиле, прочутите твои доспехи,
а пък трупа ти ще дам на ахейци: и ти тъй да сториш!"

Ахил вече знае, че е подкрепян от боговете и че победата му е сигурна. Единственият му страх е някой друг да не му отнеме славата, като стреля по Хектор. Хектор пък не знае изхода на битката - той допуска и двете възможности: да победи или да бъде победен. Но неговото желание не е да печели слава, а да запази достойнството си и достойнството на противника си, затова моли Ахил победителят да не осквернява тялото на победения.
В следващите стихове чуваме отговора на Ахил и последващите действия на Хектор. Как ги оценявате?
Мрачно го смери под вежда Ахил бързоног и му каза:
"Хектор омразен! За договор нищо недей ми продумва!
Както човеци със лъвове клетви за вярност не сключват,

както и агнета с вълци не могат да бъдат другари,
а постоянно едни против други замислят коварства,
265 тъй между мене и тебе не може ни обич да има,
нито пък клетви...
Хектор отново продума така на Ахил благороден:
"Богоподобни Ахиле, във мен не можа да улучиш!
280 Моята орис от Зевса не знаеш тъй, както се хвалиш.
Само бъбривец ти беше и хитър измамник на думи,
за да ме сплашиш, та аз да забравя и сила, и храброст.
Няма да бягам и копие няма в гърба ми да внижеш!
Право към тебе аз идвам, срази ме в гърдите отсреща,
285 щом е бог с теб. Но пази се от моето копие медно!
Де да го беше погълнал ти цяло със твоето тяло!
Тъй за троянци войната би станала много по-лека...

Сравнете двете обръщения - Ахил нарича Хектор 'омразен', а Хектор се обръща към Ахил с 'богоподбни', следователно той успява да запази уважението си към силния противник, докато Ахил обижда Хектор и показва, че двамата са неравностойни - чрез сравненията 'човеци с лъвове', 'агнета с вълци'. Хектор вече е надмогнал страха си и мисли само как със смъртта на Ахил ще направи много полека войната за своя народ. В момента, когато разбира, че е измамен от Атина, Хектор разбира, че е изоставен от боговете, но не им се гневи, а решава достойно да се бори до смъртта. Чуйте как е предаден най-драматичният момент от битката и коментирайте начина, по който са представени двамата герои:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ахил и Хектор – двете лица на героизма в "Илиада" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.