"Зимни вечери" - поема за ада на невинните


Категория на документа: Литература


Vмотивът за КРАТКАТА КРАСОТА НА ЦВЕТЯТА= битието е относително!?!!
-битието е безутешен карнавал..
V МОМИЧЕТО И ДЕТЕТО са красивите цветя на живота-те ставата= ЛЕДЕНИ ЦВЕТЯ!!!
ТОВА е кратката красота на живота им!!
Vтова е символният смисъл на картината-темата за съдбата на бедните-проецирана на прозореца. Д3-средството на Х.Смирненски-смесването на двете поетики!!!

Е/СЕДМА ЧАСТ ПАРАДОКСАЛНАТА ПОАНТА-
-“и пак край смълчаните хижи” = вечно,все такта,неизменно

-аксесоарите на призрачния свят-бледосинята мъгла,бедност,грижа,мътните стъкла= символ на непознаваемото и враждебно социално битие
II строфа-битието-СВЕТЪТ в планетарен план-=?? ЗАТВОР!!
VБЛЕДОСИНЯ МЪГЛА-знак за зазоряване???

-“злорадствени песни”-ПАРАДОКС-песните са славослов на доброто,красотата-а тук-обратно…
-звездите-двете-три глагола-трепнат,гаснат,блеснат
VОМАГЬОСАНИЯТ КРЪГ-вечната бедност и грижа и мътните стъкла
Vмотивът за БЕЗИЗХОДИЦАТА-незнайни беди + злорадствени песни-чудовищният парадокс-БЕДА-БЕДЕН

-III стр.-ДЕЦАТА-страдание-физическо-треперят и духовно-дреме в очите им скръб!!
V кадърът::-спрели за миг+ чувалчета снели от гръб-темата за съдбата на децата
VIV-Vстр-снежинките,превръщащи се на кал!!символ на човешките съдби,невинност и чистота,2/ на революционните утопии и на края на един метод –символизма-/Н Георгиев/
VСНЕЖИНКИТЕ-са неземно творение

Vмотивът за мимолетната красота на живота
IНЕБИТИЕТО-красота-кал-= погубено детство
.КОИ СА В АДА ТУК??не лакомниците,а ГЛАДНИЦИТЕ!!!!-При ДАНТЕ-ЕРЕТИЦИ И НЕВЕРНИЦИ

-картина-фреска

-МОТИВА ЗА ДЕТЕТО-пищи и се моли+молитвено коленичило пред иконата+ като сянка след старика
8..Линия на репортажа-възходящ драматизъм-
9..Основно внушение-объркан свят-тук насилниците и богатите са господари
-мечтата за Златния век е в отвъдното!!
10.Образна система-
-рисунък - надрастващ репортажния разказ и стигащ до екзистенциални и сациални внушения
-цветова гама-бялото-в нетрадиционен свят-
V снежинки-детската невинност-в традиционен план
V белият сняг-хрупкащ глух и зъл+ оскржената топола!!
V белите снежинки темата за краткостта на чистата духовност
-бялото –алюзия за негативност-мъртвешко....
-огнения сърп на луната-СЪРП-оръдие на труда + средство за митично унищожение
-ЖЪЛТИЯТ ЦВЯТ-мъглата жълто пепелява
V сградите са с жълти стъклени очи-
V луната с тънък и огнен сърп-чертае знак
-ИЗВОД-ужасяващата тоналност на пейзажа се прехвърля върху града!!
-ТЕМАТА ЗА ДОМА-дом липсва-смълчаните хижи-= временно място или бедност
Vсгради-чудовища с жълти стъклени очи Vкъщурка позната.
Vмътни стъкла,Vзлокобно черно ложе...
-РОЛЯТА АНА ПЕЙЗАЖА- основа на ЧОВЕШКОТО!!

С Т Р У К Т У Р А-три погледа—вътре-бащата,ковачите,момичетоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
"Зимни вечери" - поема за ада на невинните 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.