"Зимни вечери" - поема за ада на невинните


Категория на документа: Литература


VСТОМАНАТА-“вие се ,съска,пълзи”-= ЗМИЯ!!-ЖИВОТ ИМА ДАЖЕ В АДА!!!

Но: -ТРУДЪТ?не им носи радост!!!
-песните не носят радост-ИЗВОД: ТОЗИ СВЯТ Е ДЕФОРМИРАН И ИЗКРИВЕН!!
-“черни ковачи коват”= безкрайната повторителност на битието!!-ДЖИПСИ!-големият Х.Смирненски
-изображението на труда на ковачите-изображение = езическа виталност!!
VХ.Смирненнски пресъздава поезията на труда-славослов на неговата тв.същност-
VЧРЕЗ??серия от глаголи-!!+ ЗВУКОПИС!!
-ОГЪНЯ ,СВЕТЛИНАТА-символи на активния принцип на битието!!
V темата за трудовия парий с чук в ръка!!-плакатен щрих на левия печат!!

Iогнени ковачи-мотивът за МОЩТА на човешкото сдружение-предизвестяват заревото на човешкия гняв-сравнение-безхлебният баща е САМОТЕН!!!

г/ЧЕТВЪРТА ЧАСТ-сцената със старика и децата-= скулптурна група
-I строфа-писъкът на локомотива не може да пробие мъглата-ТЕАТЪРЪТ НА СЕНКИТЕ!!
-ПЛАЩ-злокобно сив-семантика на цвета- и наглагола ВЛАЧИ- без начало и край..
-2 стр .диаболистична обстановка—силуети се появяват и изчезват
Vвторо двустишие::БИТКАТА между светлината и тъмнината-електрическия наниз срещу
Завесите от ЧЕРЕН мрак!!!
-IIIстр.- появата на ЗАДГРОБНОТО СЪЩЕСТВО!!-броди тежко,плава!!
-IV- строфа-КОЙ Е ТОЙ??-“слепият старик се връща”!!

Vдвойна драма::старик+ сляп!!!!! + с него-НАТОВАРЕНО ДЕТЕ!!
-изхода от драматичната ситуация: бвно се разтапят и дематериализират.СЯКАШ СА ОТ ДРУГ СВЯТ!!-VVПОВТОРЕНИЕТО –бавно-.бавно-елемент на СЦЕНИЧНОСТ!!
-мотива за МЪГЛАТА—тя е гъста,тегне”влачи своя плащ злокобно сив,тя е жълтопепелява = елемент от адовото п ространство!!

-V строфа—обобщението-разкодиране на мъглата като символ-!!-НА ЖИВОТА СИВАТА МЪГЛА!!
Vмясто-нейното ЗЛОВЕЩО ТЪРЖЕСТВО
VИЗВОД-животът погубва най-слабите и уязвимите ФИНАЛЪТ-“Братя мои,бедни мои братя….това е моралистичната рефлексия на ЛГерой-израз на неговата съпричастност-нарича ги:: БРАТЯ!!!
Vтова е кулминацията-израз на гражданска позиция-ЖИВОТЪТ УБИВА= ХАОС!!

д/ П Е Т А Ч А С Т-I-II СТР-интродукцията-ПОЛУНОЩ ЛИ Е ПАК—по шекспировски!
-мотив-Вергилий води Данте из кръговете на ада!!!

-в полунощ в Шеспировите драми се явяват???ПРИЗРАЦИ И ЗЛОВЕЩИ КАРТИНИ-
V тежък звън звъни-символистична образност-“като копия златни пламтят светлини”
-II стр-драмата-какво става със светлината-??девалвира-редуцира се-от златни светлини-бледожълти петна в ъ р х о в н а т а д р а м а!!!

е/ ШЕСТА ЧАСТ-
-картината преминава във ЗВУКОВА-ефекта??рязък дисонанс-ПЛАЧ-разкъсващ и зловещ
V плачът се процежда-= сдържаното ридание на старицата
-обстановката-мъртвец-свещи-моминско лице-,жълти скръстени ръце-черно дъсчено ложе
V ТРАГИЧНОТО-краят на младостта!!+ вместо брачно ложе-ковчег положен!!!!
-II строфа-образа на човешката мъка-четири затихващи глагола—ридай-нарежда-потреперва-сподавя кашлицата суха”-зловещ белег!
-IIIстр-обстановката-библейска бедност-+ кабалистичност-голи стени-пробягващи сенки-
V умалителните-мъничък иконостас+ детенце дрипаво-раздираща картина-
VV детенце се моли-посланието на чистата душа,но тежко предчувствие за съдбата му
-сиромашията-стени голи,мъничък иконостас,детенце дрипаво..
.свещи бледни-символ на смъртта

-IV стр.-цветята по прозореца-плод на срещата на топлината и скрежа-свещите бледниVVВЕЩНОТО е редуцирано = бедност!!Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
"Зимни вечери" - поема за ада на невинните 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.