"Зимни вечери" - поема за ада на невинните


Категория на документа: Литература


“ЗИМНИ ВЕЧЕРИ”-ПОЕМА ЗА АДА НА НЕВИННИТЕ
СМРАЗЯВАЩИТЕ ВЕЧЕРИ В ГРАДА НА ЗЛОТО
СОЦИАЛНАТА ПРЕДОПРЕДЕЛЕНОСТ НА СТРАДАНИЕТО /1922-1923Г/

„ЗИМНИ ВЕЧЕРИ”-СИМВОЛ НА ОТВЪДНОТО.ПРОСТРАНСТВО НА СОЦИАЛНОТО СТРАДАНИЕ
ВЕЧЕРТА символизира края на светлината и началото на мрака.Съчетанието на тези два символа поставя основното начално настроение в творбата-безнадеждност,отчаяние,студ,самота.

1.МЯСТО- ТВ.ИСТОРИЯ - една от най-късните зрели творби на поета
-написана през последната зима на живота му под влияние на непосредствени впечатления от крайните квартали на София-фиксира наблюдавани сцени
2.ЗАГЛАВИЕ—СИМВОЛЕН СМИСЪЛ НА СТУД И СМЪРТ,-метафора на обезгласяването и смаляването на света
-ЗИМАта-е символ на покояи умиранетов природата
V символ е на залеза на човешкия живот,на отчуждението и безнадеждносттаVзимата предвещава смърт
ВЕЧЕРИ-вечерта символизира края на светлината
V обобщение и символ на един кризисен човешки свят

-истинските зимни вечери предполагат-топлина,уют,сигурност-благословено сядане на трапезата –такива зимни вечери не се случват-
.-светът на зимата е онемял свят на бедността-
-те са антипод на живота-тук ДОМЪТ е зачертан като топос!!
V смъртта дематериализира битието

ХС и БОТЕВ-“Обесването на В.Левски”-“вихрове гонят тръни в полето” и студ,и мраз и плач без надежда навяват тебе скръб на сърцето”
Vтворбата на Ботев е ПАЛИМПСЕСТ/оригинална основа/,даваща топиката/мястото/ на зимния свят
VVпри Ботев плаче МАЙКАТА,при Х.Смирненски-жената
ТОПОСИ-еднакви-“там близо край град София”-при ХС-градът е ГРОБНИЦА!
-ГРАДЪТ при Х.Смирненнски- е пространство на страданието и арена на бъдещ бунт!

Извод –творбата на Ботев е генерална матрица+негативните стихии-студ,мраз,мъгла
-светът е попаднал в безкрайната повторителност на зимата
3.ЖАНР-поема,състояща се от фрагменти,цикъл фрагменти
-лирични репортажи,музикална симфония—в 1л ед.ч—вървя,виждам
4.ТЕМА-делниците и съдбата на бедните
-светът на социалните низини-= отвъден свят!!

-мълчаливите вечери на човешкото страдание-на бедностт,нуждата и грижата
.домът е зачеркнат като топос-
-светът на зимата е занемелият свят на небитието-ЛИПСАТА НА ГЛАС-е форма на демонизиране на битието

5.а/планове на обрисовка-символистичен и реалистичен—гробница,чудовище,призрак,мъгла
-забележителен психологизъм
-парадоксално изображение-преформирана семантика
6.КОМПОЗИЦИЯ-7 ЧАСТИ -32 СТРОФИ

7..ПОЕТИЧЕСКИ СЮЖЕТ

-а/ПЪРВИ ФРАГМЕНТ-урбанистичната/градска/ мрачна и зловеща картина-на града-пустиня
-градът-.гробница-пустиня-парадокс—място за живот-
-стъпките отекват и се топят-обеззвучаване -сградите-зловещи чудовища
-сградите приличат на зловещи чудовища с жълти стъклени очи
-тополата-стърчи като призрак-даже и природата е демонизирана-= дисонанс
Vдървото на живота е мъртво
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
"Зимни вечери" - поема за ада на невинните 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.