"Война и мир"


Категория на документа: Литература


Война и Мир

Ключови факти

Автор: Лев Николаевич Толстой

Тип: роман

Жанр: Исторически, реалистичен, епичен

Повествовател: Анонимен, всевиждащ, неприкрепен, трето лице. Анонимният разказвач запазва безличностен, но съчувстващ тон, често използват от европесйските романисти от средата на 19 век. Фокусира се на факти и чувства с еднакво внимание, но си позволява няколко авторитарни коментари за съдбите на образите или наблюдения за развитието на историята. Тази му поучителност е ограничена до размишления за философията на историята. Описанието на дадена сцена е внимателно разглеждано, в съответсвие с литературния реализъм. Този детайлен подсилва виждането, често показвано във философските части от наратива, което е, че малките неща и хора са по-важни от големите идеали и великите водачи.
Разказвачът представя фактите и мислите на образите така, че никой от героите в романа би могъл да знае всички едновременно. Разказвачът описва настроенията, мислите и чувствата на образите, както и практически факти, които биха заинтересували повече някой военен историк. На места често се впуска във философски разсъждения, най-забележимо във втория епилог.

Действието в романа се развива в годините 1805–1820, на различни места в Русия и Източна Европа: Петербург, Москва, Австрия, Прусия, руската източна граница, Смоленск

Протагонисти: Пиер Безухов, Андрей Болконски, Наташа Ростова, генерал Кутузов, Маря Болконска, Николай Ростов

Главен конфликт: френските войски на Наполеон триумфално маршируват из Европа и заплашват балансът на силите, включващ Русия. Последната отговаря, обявявайки война на Франция и водейки решителната битка при Бородино. Героите търсят пътя си в жшвота, мъчейки се да запазят идеалите, идеите и любовта към човечеството пред лицето на загубата, тъгата и смъртта на илюзиите.

Завръзка: Наполеоновите победи в Западна Европа, които заплашват Русия с инвазия; наследството на Пиер, което го оставя жертва на планове като тези на Елена Курагина, които поставят начало на търсенето му на мъдрост; узряването на Наташа, принуждаващо я да си търси подходящ партньор; изпитанията на вярата на Мари от жестокия свят; изпитанието на героичните импулси на Николай чрез ограниченията в живота му; самотата на Андрей след смъртта на gekd му, която го кара да преоцени целта на живота му.

Кулминация: Сблъсъкът на руските и френски войници при решителната битка при Бородино; срещата на Пиер с Платон Каратаев, който го изпълва с мъдрост; разделянето на Наташа с Андрей и събирането й с Пиер; разделянето на Мари с баща й и срещата с Николай.

Развръзка: победата на руските войски при Бородино; последвалото френско оттегляне от Русия; връщането към ежедневен живот на руснаците; сватбите на Наташа -- Пиер и Николай -- Мари.

Теми: ирационалността на човешките мотиви, търсенето на смисъл на живота, ограниченията на водачеството.

Мотиви: необяснимата любов, финансовата загуба, смъртта като откровение.

Символи: битката при Бородино, френската окупация на Москва, Николаевото обновяване на Лисие гори

Предзнаменования: предсказанието на Ана Павловна Шерер за война срещу Наполеон се оказва вярно; визията на Соня за лежащият Андрей предсказва лежането му ранен на бойното поле при Аустерлиц и сетне това като инвалид в дома на Ростови; първата поява на Наташа с кукла предсказва ролята й като майка.

Теми, мотиви и символи

Теми -- фундаментални и универсални идеи, изразени в литературно произведение

* Ирационалността на човешките мотиви

Макар голяма част от книгата да се фокусира на войната, която се асоциира с хладнокръвна стратегия и размисъл, Толстой постоянно подчертава ирационалните мотиви за човешкото поведение и във война, и в мир. Мъдростта не е свързана с разума, а с приемането колко мистериозни могат да бъдат действията ни, дори за нас самите. Генерал Кутузов се проявява като голям водач не защото изработва логични планове и настоява всички да ги следват, а защото умее да се приспособи към течението на събитията. Променя плановете си, защото всяка стъпка се оказва различна от очакваното. Подобни ирационални действия включват внезапното решенеие на Николай да се ожени за Мари след като преди това е решил да се върне при Соня и изненадващото събиране на Наташа с Пиер. И все пак почти всички ирационални действия в романа се оказват успешни, в съответствие с инстинктите в човешкия живот, които за Толстой ни отвеждат по-далече от разума.

* Търсенето на смисъла на живота

Неколцина герои в романа преминават през внезапни просветления за абсурдността на съществуването. Андрей почти умира при Аустрелиц, което събития му показва частица от истината зад фалша на земния живот. Докато Андрей се нуждае от среща със смъртта, за да докосне тази духовна визия, Пиер прекарва по-голямата част от романа в чудене защо животът му е празен и изкуствен. Причина за философстването му е бракът му с грешната жена, но размишленията му се простират далеч отвъд Елена -- до причината защо хората са на Земята. Заниманията му с масонство представляват опит да даде смисъл на живота си. Толстой показва неправлиността на този подход чрез отегчението на Пиер от масоните и тяхната пасивност. Заниманията на Пиер с политика в плановете си да убие Наполеон са еднакво незначителни. Това, което най-сетне дава смисъл на живота му е истинската любов в лицето на Наташа.

* Ограниченията на водачеството

Толстой представя образи и от двата края на социалната стълбица, давайки ни реалистични портрети на селяни и царе, служители и императори. Виждаме не само надменни лидери като Александър и Наполеон, но и шанс да ги видим на фона на обществото като цяло, възможност да определеим полезността и ролята им. В това отношение Толстой представя изчистена визия на принцове, генерали и други предполагаеми лидери и резултатът не е особено ласкав. Първото впечатление на Николай от Александър е изненада, че царят е просто обикновен човек. Виждането ни за Наполеон е дори по-лошо: виждаме го в банята, където е трудно да си го представим като велик завоевател на Европа.
Толстоевата философия на историята определя този му цинизъм към водачите, тъй като според него историята не е създадена от великите хора, а резултат от милиони индивидуални причинно-следствени връзки, твърде малки за индивидуален анализ. Дори императорите, макар да си представят, че управляват света, са уловени в тези връзки.

МотивиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
"Война и мир" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.