"Пет приказки" на Валери Петров като духовен автопортрет


Категория на документа: ЛитератураВ единството на текста и при наличието на определени семантични ключове възникват множество допълнителни значения. Например, лисичето настойчиво предупреждава Ванчо, че ако продължи в същата посока (да търси приятеля си), може да падне в пропастта, но всъщност се оказва, че именно ако не продължи, ще падне в нея. С посредничеството на идиома "падна в пропастта" понятието се осмисля като място, фиксиращо моралния облик на човеците, а Ванчо - като персонаж, заплашен да падне в моралната пропаст на отказ от жертва в името на приятелството. Щом героите се намират, бурята спира, което ни подсказва, че това не е обикновена буря, а такава, която измерва човешки отношения. Не случайно еленчето попитало: "Няма ли барометри за приятелство?", въпрос, който прехвърля цялата метеорологична атрибутика в сферата на нравствените отношения.

Този тип смислови преображения стоят в основата на езиковата игра. Ако продължим наблюденията, ще забележим, че метеорологът е определен не като "точен", какъвто трябва бъде по дефиниция, а като "добър". Навярно това е така, защото той може да измерва и душевни температури, да се грижи за духовния климат. Обстоятелството, че той пребивава "нависоко", затвърждава допускането, че заема особено място в духовните работи. Това допускане се подкрепя и от факта, че той е не просто сам, но и самотен и на всичко отгоре пише стихове. Той е тъжен, навярно защото климатът в човешките отношения е "студен", а може би защото е тъжен, затова е самотен, и т.н. По тази логика "доброто време" и "лошото време" стават индикатори на състояния в човешките отношения, а "бялата и спокойна зимна гора-само за игра" става символ на чистия свят на детството и детската фантазия.

Подобно символно-алегорично (пре)осмисляне има и в другите приказки, но особено изразително е то в "Пук". Творбата следва обичайната логика на една детска приказка - след вълнуващо приключение на морското дъно, изпълнено с многоцветие, странни създания и опасности, детето-читател получава необходимия катарзис, съчетан със задължителния хепи енд. Но щастливият край не може да прикрие особената амбивалентност на изобразения свят, неговата притворност, обърнатите роли в него. Силно смущава фактът, че единственото добро същество в този свят на жестокост и потайност е грозният и страшен Хрили. Този образ става средоточие на множество въпроси, които текстовата логика поражда. Кой е той всъщност? Какво го отличава от останалите? Защо е грозен точно той и не е ли абсурдно точно той да е ужасът на океана? Какво означава, че са останали само няколко екземпляра от неговия вид? Какво означава, че той се задъхва на плиткото? Защо писателят го е направил дълбоководен? Какво има пред вид Хрили, когато казва, че те, малкото станали от неговия вид, са свикнали на по-високо налягане? Какъв е смисълът на пукването? И какъв (кой) е този свят с обърнати знаци, какви са правилата, които го движат? Детският свят ли е това или светът на големите?

Тези съвсем недетски въпроси, формиращи богатото послание на творбата, са функция на характерния смислотворен механизъм на текста, в който се откроява пространствената ориентация по вертикала. Чрез семантичната редица "дълбоко като теб", "педи-дълбочини", "чистото и дълбокото" се създава символ, равнозначен на "високото" от "Бяла приказка". Така почти неуловимо (особена тук е ролята на стиховете като генератори на подтекст) става метафоричният пренос от детското, конкретното, предметното, природното към нравствено-духовното и общочовешкото.

В един момент дори се създава впечатление, че не детското се отваря за "голямото", а обратно: че личните морални вълнения и оценки на твореца са намерили оригинален детски код за изразяване. Това е така, защото личността на писателя се открива разпръсната във всички елементи на приказката - от идейната доминанта през типа въображение до типологията на персонажите. Неизменното му за тези приказки пряко присъствие тук ще открием в образа на Набръчкания човек, който слиза в света на мълчанието уж да телефонира за едни плочки тип морско дъно, а всъщност иска да си спомни времето, когато е носил детско костюмче.

Най-ярката и пълна проекция на автора обаче е в образа на Хрили. Налице са множество портретни "прилики" между двамата, и всеки, който има поглед върху личността и живота на писателя, лесно може да ги посочи. Най-важният ключ за избистряне на тази близост, на особения автобиографизъм на приказката откриваме в стиховете на мидата:

- Защото тъй бива при случки такива,
че потайната болка във седеф се обвива
и в миг заблестява със хубост такава,
която човекът удивен назовава
със името "бисер"...

В крайна сметка тази забавна, повече оптимистична отколкото тъжна детска история се превръща в нравствено-философска притча за света на големите - изповед на потайна болка за ефирността на доброто и надеждата, на нашето "тук и сега", на нашата истинска човешка същност, за това колко крехки са те - "пук", и вече ги няма. И тук виждаме оня В. Петров, когото познаваме от неговата поезия - вълнуващ се преди всичко от съществуването на човешката и морална хармония в света. И за поета, и за приказника изгубващата се човешка отзивчивост е като че ли единствената голяма липса в световния ред, която пречи на пълнотата на съществуването.

Като изключим драматургичния им еквивалент, "Пет приказки" са единственото нещо, с което В. Петров слиза в детската литература, но с което остава там завинаги. И макар срещата с тези произведения е способна да предизвика леко стъписване, доколкото те излизат от границата на познатото като жанрова специфика, изкушеният читател е наясно, че те съдържат качествата на онзи вид културна стока, която ще намери ценители и извън националните ни граници.

1. Виж Ирма ДИМИТРОВА. Елегантни предизвикателства. - Деца. Изкуство. Книги, 1990 г., кн. 2, с. 11.
2. Виж Росица АТАНАСОВА. Игра на въображението ("Пет приказки"). - сп. Деца. Изкуство. Книги, 1988 г., кн. 3, с. 30-31.
3. Виж пак там, с. 32.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
"Пет приказки" на Валери Петров като духовен автопортрет 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.