"Митологичната устна култура" - план-конспект на урок по литература за 9 клас


Категория на документа: Литература


ПЛАН-КОНСПЕКТ НА УРОК ПО ЛИТЕРАТУРА - IX КЛАС

ТЕМА: Митологичната устна култура

ВИД: Анализ на епически текст

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: един учебен час

ЦЕЛИ:

Ядро 1

Социокултурни компетентности

Стандарт 2:
- Осъзнава ролята на християнството в създаването на европейския културен модел.
Очаквани резултати
Разбира:
- същността на нравствената норма, проповядвана от християнството, основана върху принципа на любовта;
- същността на християнството като надетническа, стремяща се към общовалидност религия, слагаща по този начин началото на идеята за общност на всички хора и общочовешки морал.

Ядро 2

Литературни компетентности
Стандарт 4:

- Познава особеностите на средновековната българска литература като част от културата на европейското православно християнство.

Основни понятия:

1. Апокриф
2. Каноничен/ неканоничен текст

Междупредметни връзки:

В съпоставка с изученото по история, философия и религия да се затвърдят представите за ролята на средновековната литература и култура за формиране на съвременни нравствени ценности.

Предварителна подготовка:

1. Да се припомни жанровата класификация на старобългарската литература;
2.

Да се припомни какъв тип литература е апокрифът

3. Зададена е предварителна персонална работа на четирима ученици, като всеки един от тях има за задача да прочете апокрифен текст, съответно апокрифите са: видение, предсказание, апокрифна повест и апокрифен разказ.

Основни методи на работа: лекция, работа по групи, беседа, работа с учебник

План на учебните ситуации

1. Обща характеристика на апокрифаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
"Митологичната устна култура" - план-конспект на урок по литература за 9 клас 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.