"Андрешко" - Елин Пелин


Категория на документа: Литература


След въпроса за субекта на анализа /"кой анализира"/ ето и няколко думи и за неговия обект /"какво се анализира"/. Приемаме, че се анализира творбата, а творбата се поражда в отнонието между текста и възприемателната система. Следователно анализира се резултатът от съчетанието от двете страни и всяка от тях отделно. Подобна постановка определя текста като материално обективен, а творбата като социалнообективна. възприемателната система се променя в общественото време и пространство, а заедно с нея се променя и творбата. Ето защо към задачата на втория вид анализ "представям творбата така, както би я възприел всякой" трябва да се добави "всякой, възпитан във възприемателната система на анализатора". Извършеният анализ на "Андрешко" целеше да представи разказа през очите на българския читател от 70-те години на века и той да влезе в ред различия /някой от тях посочени/ спрямо предходните десетилетия. Що се отнася до "фаустовското" стремление да постигнем "абсолютната" творба, трябва да осъзнаем, че живецът на творческата, читателската и научната литературна дейност е във все новите и нови, повече или по-малко различни и винаги непълни анализи на творбите... С това изоставяме възгледа, че възприемателната система е инструмент на анализа, и изтегляме изходната анализационна точка в някаква по-обща, надредна система. Разрешението е по-приемливо, но е малко разработено и засега трудно приложимо. Не е известно как възприемателната система преминава от инструмент в обект на анализа и какви са връзките й с надредната анализационна точка.
Терминологичният апарат и стилът, на който се излага анализът, предизвикват енергични методологически и още по-бурни емоционални конфликти. На една страна се поляризираха възгледите, че терминологичният апарат на анализа трябва да бъде максимално близък до стила на творбата и до възможностите на широкия читател /тоест да не бъде терминологичен апарат/, а на другата някак неусетно се стигна до крайния извод, че липсата на системна и всеобщоприета литературоведска терминология е главната пречка литературознанието да стане наука.11 Трудно е да се предвиди как ще се развива терминологията на литературната наука, но отсега е ясно, че тя не ще може да изчерпи анализа на отделната творба. Този анализ съчетава литературоведските понятия и термини с единичността на текста и особеното в творбата и тази среща не може да стане без междинни понятия, много от които ще се изковават или поне употребяват ad hoc. Освен това анализът борави с конкретни значения, назовава производни, неназовани значения и ако желае да бъде анализ на дадена творба, а не на нейни схеми, трябва да "снизходи " и до нетерминологичните названия. Ето защо терминологичният апарат на анализа може да бъде еклектичен - в добрия, а вероятно и не само в добрия смисъл на думата - и тази "еклектика" ще отразява и методологическата природа на анализационната дейност. В наше време се пишат и по-строги, и по "свободни" в терминологията си анализи. За вторите обикновено се допуска, че са написани така в името на по-голямата четивност и достъпност сред "масовия" читател. Последното съображение, прагматически важно, има и методологическа предпоставка и сам по себе си резултатът изглежда по-правилен и перспективен.
Да се анализира литературна творба е трудна, рискована и в ред отношения неблагодарна работа. На фона на забележителните художествени постижения, към които анализаторите най-често се насочват, провалите са лесни и мъчително очебийни, успехите са трудни и слабо забележими . Не без връзка с тези вътрешни трудности върху анализационната дейност се сипят ударите на скептицизма и отрицанието. В една кратка и бойка статия например американската изкуствоведка Сузана Зонтаг обяви, че днес анализът е ни повече, ни по-малко от реакционен, безочлив, обедняващ, еснафски, че "опитомява" творбата и читателя и отнема свободата на изкуството да живее в пряката си даденост и сетивност.12 "Против анализа" - такова е заглавието, такъв е и патосът на тази "сексоанархистична" в подбудите си статия.
За разлика от С. Зонтаг ще продължим да мислим, че по-ценна е свободата, която разкрива богатствата на художествените литературни произведения.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
"Андрешко" - Елин Пелин 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.