Категория "Литература"


Категория на документа: Документи по Литература
Бокачо, "Декамерон" І.Епохата.Личността и творчеството на писателя: 1.Обществено-историческа действителност - аристократичната атмосфера и оживен културен живот в двора на крал Робер д`Анжу оказват своето влияние върху Бокачо; 2.Основни проблеми и закономерности ,които привличат вниманието на твореца в дадения исторически момент - основната тема, която Джовани Бокачо развива в произведенията си е Любовта като универсален двигател в живота на човека 3.Възгледи на писателя за света,живота,обществ

Категория на документа: Документи по Литература
 "Тихият пролетен дъжд" от НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ 1.АВТОР-Николай Лилиев е роден през 1885г в стара Загора и още като съвсем малак остава кръгъл сирак.Последствия от това са самотата,нуждата от близост и семейство което пресъства като важен елемент в неговите произведения.Основните мотиви на автора във своите произведения са мира хармонията и природата. 2.Епохата-епохата на стихотворенията няма значение тъи като текста няма исторически и фактологически нами и адти.Тъи като това са три стихотворения пуб

Категория на документа: Документи по Литература
- митове за началата на общността/ наука за началата/. Есхатологията е наука за края, последното, крайното. При етиологията - социума има своя опорна точка в екзогамията/ обратно е инцес/. Екзогамията е израз на страха от кръвосмешение. Инцес е кръвосмешение. В архайката майка се нарича не само родната майка, но и всички други. Инцесът е нарушаване на екзогамията/ митът за Едип цар/. Ендогамия - забрана на твърде отдалечени бракове. "Змей" - А. Страшимиров - инцесът! "Сурабир" - Страшимиров - в

Категория на документа: Документи по Литература
 Великотърновски университет "Св.св.Кирил и Методий" КУРСОВА РАБОТА Тема: Сватбеният код в полската литература Изготвил: Антония Генова,БФ,ЗО,четвърти курс,фак.№12578 Задал: доц.Маргрета Григорова Сватбата,като такава,е важно събитие в живота на човека.Тя е израз на обединение между мъжа и жената.Израз на тяхната любов и отдаденост, израз на единство. До деня на сватбата са били аз и ти, след нея вече са ние. Затова не е случайно,че при сватбения обред влюбените си разменят халки и се вричат ед

Категория на документа: Документи по Литература
 В Пространно житие на Иларион Мъгленски от Патриарх Евтимий се проявява възприетата като класическа триделност на композицията. От агиографския стил на Евтимий е извлечен, характерен за него, житейно-панегиричен модел. Възникването му се дължи на сближаването на жанровете житие и похвално слово. Биографичното повествование на житието е предшествано от разгърнат обособен увод. В първите редове авторът се извинява на читателя, защото е разполагал с малко количество данни за светеца. Поради тази

Яндекс.Метрика
92 92 100 100