Категория "Литература"


Категория на документа: Документи по Литература
 "Тихият пролетен дъжд" от НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ 1.АВТОР-Николай Лилиев е роден през 1885г в стара Загора и още като съвсем малак остава кръгъл сирак.Последствия от това са самотата,нуждата от близост и семейство което пресъства като важен елемент в неговите произведения.Основните мотиви на автора във своите произведения са мира хармонията и природата. 2.Епохата-епохата на стихотворенията няма значение тъи като текста няма исторически и фактологически нами и адти.Тъи като това са три стихотворения пуб

Категория на документа: Документи по Литература
- митове за началата на общността/ наука за началата/. Есхатологията е наука за края, последното, крайното. При етиологията - социума има своя опорна точка в екзогамията/ обратно е инцес/. Екзогамията е израз на страха от кръвосмешение. Инцес е кръвосмешение. В архайката майка се нарича не само родната майка, но и всички други. Инцесът е нарушаване на екзогамията/ митът за Едип цар/. Ендогамия - забрана на твърде отдалечени бракове. "Змей" - А. Страшимиров - инцесът! "Сурабир" - Страшимиров - в

Категория на документа: Документи по Литература
 Великотърновски университет "Св.св.Кирил и Методий" КУРСОВА РАБОТА Тема: Сватбеният код в полската литература Изготвил: Антония Генова,БФ,ЗО,четвърти курс,фак.№12578 Задал: доц.Маргрета Григорова Сватбата,като такава,е важно събитие в живота на човека.Тя е израз на обединение между мъжа и жената.Израз на тяхната любов и отдаденост, израз на единство. До деня на сватбата са били аз и ти, след нея вече са ние. Затова не е случайно,че при сватбения обред влюбените си разменят халки и се вричат ед

Категория на документа: Документи по Литература
 В Пространно житие на Иларион Мъгленски от Патриарх Евтимий се проявява възприетата като класическа триделност на композицията. От агиографския стил на Евтимий е извлечен, характерен за него, житейно-панегиричен модел. Възникването му се дължи на сближаването на жанровете житие и похвално слово. Биографичното повествование на житието е предшествано от разгърнат обособен увод. В първите редове авторът се извинява на читателя, защото е разполагал с малко количество данни за светеца. Поради тази

Категория на документа: Документи по Литература
Кръга "Мисъл" Началото на кръга "Мисъл" е поставено от Иван Шишманов, който кани в дома си добри писатели, с идея да направят списание, в което да се включва само стойностна литература. Първоначалната идея е била Иван Вазов да го оглави, но не след дълго той се отказва. По името на списанието личи, че то ще залага на мисълта, на високата литература. Подзаглавието на списанието е "Литературно, обществено списание"-поместват се и исторически и педагогически трудове, новини свързани с изкуството.

Яндекс.Метрика
92 92 100 100