Категория "Литература"


Категория на документа: Документи по Литература
Епоха и творчество Започнал творческия си път на границата на две столетия, Елин Пелин разкрива в творчеството си залеза на селската патриархална общественост, на чието място застава буржоазно-капиталистическия начин на живот. Неговите творби са израз на острия ефект на социално-икономическите процеси на времето върху обикновения човек, а светът в разказите му е свят на неподправената и сурова истина за живота в българското село. Опознал в детайли селския бит и душевност още от ранна детска възр

Категория на документа: Документи по Литература
ЛИТЕРАТУРАТА НА ДРЕВЕН РИМ Библиография: История на Древен Рим, Изд. “Наука и изкуство”, С. 1974 г. ІІІ част, Глава 12: Криза на републиканския строй в Рим през 70 - 60-те години на І век пр.н.е. - стр.175 ІІІ част, Глава 13: Гражданските войни през 40 - 30-те години на І век пр.н.е - стр. 207 ІІІ част, Глава 14: Римската култура през ІІІ - І век пр.н. е. ІV част, Глава 18: Култура на Средиземноморския свят през І - ІІІ век от н.е. /Антична цивилизация/ - стр.300 ІV част, Глава 19: Възникване и

Категория на документа: Документи по Литература
Скъпи седмокласници, Това помагалото е вашият помощник за изпита по български език и литература, ключът за разбирането и усвояването на задължителните художествени произведения. Предложените разработки не претендират да бъдат нова дума в изучаването на произведенията, но можете в пълна мяра да ги приемете като един добър свод от интерпретации, имащ своя завършек в предлагания анализ и коментар на конкретния текст. Като се опирам на огромно количество литература, натрупано през годините, опитала

Категория на документа: Документи по Литература
ЕЛИН ПЕЛИН Елин Пелин (псевдоним на Димитър Иванов Стоя¬нов) е роден през 1877 г. в с. Байлово, Софийска област. През 1886—1897 г. учи в различни градове на страната, но не успява да завърши гимназия. Не е приет и в Рисувалното училище. През 1895 г. печата за първи път своя творба в сп. „Войнишка сбирка" — разказа „Мило е отечество¬то”. Псевдонимът Елин Пелин е употребен за пръв път през 1897 г. Следващите две години живее в родното си село, където написва първи¬те си зрели разкази „Ветрената ме

Категория на документа: Документи по Литература
ПЕЙО К. ЯВОРОВ Пейо Крачолов Яворов (псевдоним на Пейо Тотев Крачолов) се ражда на 1 януари 1878 година в Чирпан. Баща му е занаятчия, а майка му — неука домакиня. До 1893 година е ученик в Чирпан, а през 1895 година се премества в Пловдив, където учи в четвърти и пети клас на гимназията. През 1897 година поради материални затруднения прекъсва ученето и започва работа като телеграфист в Чирпан. От 1897 до 1900 година работи като те¬леграфист в Сливен, гара Стралджа и Анхиало (По¬морие). През 189

Яндекс.Метрика
92 92 100 100