Категория "Литература"


Категория на документа: Документи по Литература
Война и Мир Ключови факти Автор: Лев Николаевич Толстой Тип: роман Жанр: Исторически, реалистичен, епичен Повествовател: Анонимен, всевиждащ, неприкрепен, трето лице. Анонимният разказвач запазва безличностен, но съчувстващ тон, често използват от европесйските романисти от средата на 19 век. Фокусира се на факти и чувства с еднакво внимание, но си позволява няколко авторитарни коментари за съдбите на образите или наблюдения за развитието на историята. Тази му поучителност е ограничена до размиш

Категория на документа: Документи по Литература
АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ Като представител на първото следосвобожденско поколение интелигенти,които най-болезнено изживяват сблъсъка между възрожденските идеали и бързата поквара в свободна България,Алеко Константинов не е в състояние да остане равнодушен към събитията в българския обществено-политически и духовен живот.Макар и творил в краткия период между 1894-1897 г.,писателят,нарекъл себе си Щастливец,успява чрез словото си да пресъздаде всички явления,типични за неговата съвременност.Творбите му

Категория на документа: Документи по Литература
Христо Ботев 1848 – 1876г. 1. Биографични данни - Роден на 6.01.1848г в гр.Калофер в семейството на даскал Ботьо Петков и Иванка Дренкова. - Учи в родния си град, 15 годишен отива да учи в Одеса, където престоява две гадини; - През 1867г. учителства за кратко време в Бесарабия, в село Задунаевка - През май 1867г, се завръща в Калофер - През 1867 – 1868г. Ботев се сближава с четническите войводи Стефан Караджа, Хаджи Димитър и Жельо Войвода - През есента 1868г се връща в Букурещ, където се запозн

Категория на документа: Документи по Литература
Югозападен Университет “ Неофит Рилски “ гр. Благоевград ДИПЛОМНА РАБОТА на тема: Знаците на облеклото в песните от сборника „Български народни песни” на братя Миладинови Изготвил: Ръководител: Цветелина Петрова д-р. Г. Григоров Културология IV курс Фак. ном. 0649009 Благоевград 2010   Съдържание Въведение 4 Първа глава I. Ризата, поясът, връхната дреха и обувките като общи елементи в традиционния български костюм при жените и мъжете 7 1. Риза 7 2. Пояс 10 3. Връхна дреха 12 4. Обувки 14 II. Жен

Категория на документа: Документи по Литература
Съдържание Конспект по литература за 11. клас за ДЗИ ……………………………2 - 4 Христо Ботев и неговото творчество …………………………………..5 - 14 Литературата в двете десетилетия след Освобождението………..14 - 16 Иван Вазов и неговото творчество…………………………………….16 - 31 Алеко Константинов и неговото творчество………………………….31 - 40 Модернизъм. Кръгът ”Мисъл”…………………………………………….41- 42 Пенчо Славейков и неговото творчество………………………………43 - 46 П.Яворов и неговото творчество…………………………………………46 - 54 Елин Пелин и неговото творчество

Яндекс.Метрика
92 92 100 100