Произход и устройство на древногръцката драма и театър


Категория на документа: Литература


Първоначално представлението минавало без каквито и да било декори. В последствие с тяхна помощ започнал да се придава друг вид на цялата обстановка. Декорите представлявали изрисувани дъски, които се изтегляли от страничните пристройки /параскении/.

Театърът нямал завеса. Може би понякога части около скената се закривали временно от зрителите. Представленията били само през деня и почти нямало светлинни ефекти.

Костюмите на актьорите се различавали сериозно по жанрове - трагедия, комедия и сатирска драма. В трагедиите всичко било пресметнато така, че да прави впечатление на величественост и на далечна древност. Костюмите и маските в комедиите и сатирските драми имали за цел да предизвикат смях сред публиката и се отличавали с грозота и уродливост, подчертавайки отрицателните качества на персонажа.

Професията на актьорите била на почит, ползвали се с голямо уважение, и не са редки примерите, когато им се падала важна политическа роля /Есхин, от посредствен актьор станал голям политически деец, водач на македонската партия в Атина/. Техниката на актьорското изпълнение в много отношения била образец за ораторите. Ето защо теорията на ораторското изкуство /риториката/, построява раздела си за ораторско изпълнение върху опита от играта на актьорите.

Като част от култа театралните представления трябвало да са достъпни за всички граждани. Разходите на държавата за постановките толкова нарастват, че за да се покрият трябвало да се заплаща минимална сума на билетите. Между зрителите имало не само мъже и жени, но и деца. Присъствието на жените и децата на комедиите се смятало за неприлично, тъй като понякога на тях се допускали груби шеги.

Капацитетът на античните театри бил много голям. Атинският театър върху югоизточния склон на Акропола, който побирал от четиринадесет до седемнадесет хиляди зрители, се смятал за малък. Театърът в Мегалопол в Аркадия побирал повече от четиридесет хиляди души.

Публиката се отнасяла с голям интерес към представленията и с шумни възгласи изразявала одобрението или неодобрението си към играта на актьорите или към съдържанието на пиесата. Пародиите и намеците в комедиите на Аристофан за тогавашната литература, философия и явления от обществения живот свидетелстват за голямата възприемчивост и изтънчения вкус на атинската публика.

СЪДЪРЖАНИЕ
1. Драма - същност, видове, особености ........................................................2
2. Култ към бог Дионис ...........................................................................................4
2.1 Дитирамби
2.2 Фалически песни
3. Структура на драмата ....................................................................................5
3.1 Пролог
3.2 Парод
3.3 Епизодии
3.4 Стазими
3.5 Екзод
4. Организация на драматичните представления ....................................5
5. Устройство на гръцкия театър. Театрални приспособления. Актьори и публика. ............................................................................................ 7
5.1 Орхестра
5.2 Театър
5.3 Скена

Използвана литература:
Радциг, С. И., История на Старогръцката Литература, 1969г., София, изд. Народна Просвета

??

??

??

??

2

8

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Произход и устройство на древногръцката драма и театър 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.