Духовното израстване на българина в романа “Под игото” на Иван Вазов


Категория на документа: Литература


Духовното израстване на българина в романа "Под игото" на Иван Вазов
Вазовото творчество е символ на единство между поет и народ. Да живее с пулса на родината, да въплъти в стиховете си всеки трепет на народната душа това Вазов счита за свой неотменен дълг. Поетът трябва да бъде преди всичко българин, гражданин на своята епоха, син на своето време. Възрожденската епоха винаги поражда най-дълбоки мисли и чувства у Вазов. Последните робски години с бурните си събития, с борбите и героите вълнуват поета. На този героичен и славен период от историята ни Вазов посвещава най-великото, което е създал: повестта "Немили - недраги", безсмъртната "Епопея на забравените" и романа "Под игото".
В романа "Под игото" Иван Вазов успява да предаде как голямото историческо събитие преминава през живота и всекидневния бит на обикновените хора от народа. "Под игото" не е исторически роман. Авторът не се стреми да покаже героичното въстание на българите, а да изтъкне онова реално съществуващо пространство на свободния български дух. Тук е създаден целокупния бит на някогашното подбалканско градче, обагрен в светлите тонове на една патриархална идилия и същевременно помрачен от тежката сянка на робската неволя. Фактически в "Под игото" авторът рисува своя роден град, а в описанието на чорбаджи Марковия дом - своята родна къща. Най-голямата сила на "Под игото" е в първата му половина, където революционното му движение е показано във формите и рамките на самия бит и където Вазов пише под спомено на непосредно изживяното. Обаянието му е в оная осезаемост, в която чувстваме съзряването на един народ за революция, оная убедителност, с която виждаме как от роб се ражда бунтовник, оная изразителност, с която се запечатва в съзнанието ни. Намеренията на автора незабравима художествена формула великото патриотично "пиянство на един народ".
Ярките и запомнящи се герои на "Под игото" са родени от силата на един реализъм, в който основен елемент е социалната обусловеност на човешките образи. Изплатил богато своя дълг към онова героично, което го бе създало като поет, от 90-те години нататък авторът на "Под игото" прави свой основен обект съвременността, навлязла широко в лириката му още през 80-те години. И в обществения, и в личния живот на хората най-често господствуват нравствената поквара кариеризма и грубия материализъм, безскрупулност, алчност. Макар и повлиян от романтиката, произведението представлява правдиво и реалистично изображение на духовното и историческото битие на нацията в последните години от унизителната робска съдба.
Със своята идейна многостранност и тематична всеобхватност, с богатството на образната система, с психологическата правдоподобност и интригуващия си сюжет. "Под игото" си спечелва името не само на първия пълноценен роман в българската литература, но и славата на едно от най популярните и привеждани в чужбина български произведения. То полага основата на плодотворна и богата епична традиция, която наследяват и която се учат поколения български романтици.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Духовното израстване на българина в романа “Под игото” на Иван Вазов 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.